bezdomovectvi_foto-MMOSPAM_zimni-program_resize-pro-web_IMG_20210202_091803

Zimní program opět pomáhal lidem bez přístřeší

|

Město Ostrava ve spolupráci s neziskovými organizacemi Charita Ostrava a Armáda spásy v ČR, z. s. připravili na letošní zimu rozšířenou nabídku služeb pro přibližně 400 lidí, kteří v Ostravě žijí „na ulici“. Možnost pobýt v teple využívalo cca 80–100 lidí denně.

Tzv. Zimní program probíhal od listopadu 2020 do března 2021. Jeho součástí bylo posílení kapacit denních center a nocleháren pro osoby bez přístřeší i zvýšená podpora terénních pracovníků. V provozu bylo i přechodné Zimní noční centrum.

Nedílnou součástí Zimního programu je vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší venku, v místech, kde žijí (depistážní činnost). Sociální pracovníci magistrátu i úřadů městských obvodů se pohybovali na území Hošťálkovic, Hrabové, Moravské Ostravy a Přívozu, Ostravy-Jihu a Poruby. Všem lidem bez přístřeší, které se podařilo zastihnout, předali nabídku pomoci i sociálních služeb.

Zimní program probíhá v Ostravě už od roku 2009. Roční náklady se pohybují okolo 200 000 Kč.

Komplexní systém služeb pro lidi bez přístřeší v Ostravě

Podle sčítání osob bez přístřeší z roku 2019 žije v Ostravě bez domova přibližně 800 lidí. Polovina z nich bydlí v sociálních zařízeních, druhá polovina se zdržuje na ulici.

V současné době je pro lidi bez přístřeší v Ostravě cca 740 stálých míst v zařízeních sociálních služeb:

  • azylové domy nabízí přes 400 míst – cca 170 pro muže a 250 pro ženy a ženy s dětmi,
  • noclehárny s kapacitou 110 míst,
  • nízkoprahová denní centra s kapacitou 100 míst,
  • domovy se zvláštním režimem s cca 110 místy.

V současné době probíhají rekonstrukce denního centra a také azylového domu pro matky s dětmi Charity Ostrava financované z evropských prostředků. Díky tomu bude navýšena dlouhodobě chybějící kapacita azylového domu.

Lidem bez domova pomáhají kromě výše zmiňovaných neziskových organizací Charity Ostrava a Armády spásy v ČR, také Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, Centrum sociálních služeb Poruba, Nová Šance nebo Služby Dobrého Pastýře, které Ostrava dlouhodobě podporuje a přispívá tak k udržení komplexní sítě sociálních služeb. Tyto služby město v roce 2020 podpořilo ze svého rozpočtu částkou 16,8 milionu korun.