PS Zaměstnanost

Výstupy jednání

7. 11.2017 – Pozvánka  – Zápis

21.2.2017 – Pozvánka – Zápis

31.10.2016 – PozvánkaZápis

22.6.2016 – Pozvánka – Zápis

15.4.2016 – Pozvánka – Zápis

Členové

Zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v České republice, z.s.

Awen Amenca

CENTROM, z.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Nová šance, z.s.

RPIC-ViP s.r.o.

RUBIKON Centrum, z.ú.

Sociofaktor s.r.o.

Sushi Samirai s.r.o.; Agentura likeit

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Úřad práce ČR – Krajská pobočka

Vzájemné soužití o.p.s.