Pracovní skupina Zaměstnanost

Za dobu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 bylo realizován celkem 10 jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost. Členy pracovní skupiny byli zástupci nestátních neziskových organizací, Magistrátu města Ostravy, úřadů městských obvodů, Úřadu práce ČR a místních zaměstnavatelů.

Pracovní skupina byla koordinační, plánovací a realizační platformou pro jednotlivé aktivity definované v Strategickém plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. I přes ukončení platnosti Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 zůstává činnost pracovní skupiny zachována. Potřeba činnosti pracovní skupiny vychází z Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018, kdy byla na regionální úrovni zapojenými partnery akcentována potřeba koordinace při sdílení informací a zachování komunikačního prostředí pracovní skupiny. Do pracovní skupiny jsou zapojeni realizátoři projektů zaměřených na zaměstnávání znevýhodněných osob s využitím tréninkových míst, stáží, organizaci motivačních kurzů, provázení klientů v průběhu hledání zaměstnání i po nástupu do pracovního poměru.

Pracovní skupina:

– reaguje svou obsahovou náplní na aktuální a dlouhodobé potřeby členů platformy;

– naplňuje průřezové opatření 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022: rozšiřovat pracovní uplatnění osob se ztíženým přístupem na otevřený trh práce a podporovat sociální podnikání;

– svou činností podporuje sociální podnikání, ať už propagací stávajících podniků, pořádáním vzdělávání a workshopů zaměřených na aktuální projektové výzvy
nebo projektovým poradenstvím.

Výstupy jednání

16. 6. 2020    Pozvánka  Zápis

4. 2. 2020      Pozvánka  Zápis

15. 10. 2019  Pozvánka  Zápis

2. 4. 2019      Pozvánka Zápis

5. 2. 2019      Pozvánka Zápis

19. 6. 2018    Pozvánka  Zápis

16. 4. 2018     Pozvánka  Zápis

19. 3. 2018     Pozvánka  Zápis

7. 11. 2017     Pozvánka  Zápis

21. 2. 2017     Pozvánka  Zápis

31. 10. 2016   Pozvánka  Zápis

22. 6. 2016     Pozvánka  Zápis

15. 4. 2016     Pozvánka  Zápis

21. 1. 2016     Zápis

29. 4. 2015     Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v České republice, z.s.

Awen Amenca

CENTROM, z.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Nová šance, z.s.

RPIC-ViP s.r.o.

RUBIKON Centrum, z.ú.

Sociofaktor s.r.o.

Sushi Samirai s.r.o.; Agentura likeit

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Úřad práce ČR – Krajská pobočka

Vzájemné soužití o.p.s.