Pracovní skupina Zaměstnanost

Za dobu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 bylo realizován celkem 10 jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost. Členy pracovní skupiny byli zástupci nestátních neziskových organizací, Magistrátu města Ostravy, úřadů městských obvodů, Úřadu práce ČR a místních zaměstnavatelů.

Pracovní skupina byla koordinační, plánovací a realizační platformou pro jednotlivé aktivity definované v Strategickém plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. I přes ukončení platnosti Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 zůstává činnost pracovní skupiny zachována. Potřeba činnosti pracovní skupiny vychází z Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018, kdy byla na regionální úrovni zapojenými partnery akcentována potřeba koordinace při sdílení informací a zachování komunikačního prostředí pracovní skupiny. Do pracovní skupiny jsou zapojeni realizátoři projektů zaměřených na zaměstnávání znevýhodněných osob s využitím tréninkových míst, stáží, organizaci motivačních kurzů, provázení klientů v průběhu hledání zaměstnání i po nástupu do pracovního poměru.

Pracovní skupina:

– reaguje svou obsahovou náplní na aktuální a dlouhodobé potřeby členů platformy;

– naplňuje průřezové opatření 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022: rozšiřovat pracovní uplatnění osob se ztíženým přístupem na otevřený trh práce a podporovat sociální podnikání;

– svou činností podporuje sociální podnikání, ať už propagací stávajících podniků, pořádáním vzdělávání a workshopů zaměřených na aktuální projektové výzvy
nebo projektovým poradenstvím.

Výstupy jednání

15.10.2019 – Pozvánka Zápis

2.4.2019 – Pozvánka Zápis

5.2.2019 – Pozvánka Zápis

19.6.2018 – Pozvánka Zápis

16.4.2018 – Pozvánka Zápis

19.3.2018 – Pozvánka Zápis

7.11.2017 – Pozvánka Zápis

21.2.2017 – Pozvánka – Zápis

31.10.2016 – PozvánkaZápis

22.6.2016 – Pozvánka – Zápis

15.4.2016 – Pozvánka – Zápis

21.1.2016 –  Zápis

29.4.2015 – Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v České republice, z.s.

Awen Amenca

CENTROM, z.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Nová šance, z.s.

RPIC-ViP s.r.o.

RUBIKON Centrum, z.ú.

Sociofaktor s.r.o.

Sushi Samirai s.r.o.; Agentura likeit

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Úřad práce ČR – Krajská pobočka

Vzájemné soužití o.p.s.