Řídící výbor

Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byl složený z vedení města, vedení odborů klíčových pro sociální začleňování, z představitelů obvodů, institucí veřejné správy a veřejných vysokých škol. Předsedal mu primátor statutárního města Ostravy a vedoucí Regionálního centra Východ Agentury pro sociální začleňování. Řídící výbor udával základní směr spolupráce s Agenturou a prostřednictvím svých členů komunikoval také s orgány města, s Moravskoslezským krajem, Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ostravě, vedením Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě a dalšími institucemi.

Řídící výbor se pravidelně scházel po dobu platnosti Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 a na svém posledním jednání schválil jeho vyhodnocení.

Zápisy:

27.8.2018PozvánkaZápis

18.6.2018 – PozvánkaZápis

12.10.2017 Pozvánka Zápis

15.6.2017Pozvánka Zápis

18.1.2017Pozvánka – Zápis

21.9.2016 PozvánkaZápis

28.4.2016 Pozvánka Zápis

20.10.2015 Pozvánka Zápis

22.5.2015 Pozvánka Zápis

17.3.2015Pozvánka Zápis

Členové

Zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v České republice, z.s.

CENTROM, z. s.

Charita Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Městské ředitelství Policie ČR

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Poruba

Městský obvod Slezská Ostrava

Městský obvod Vítkovice

Ostravská univerzita v Ostravě

RPIC-ViP s. r. o.

Statutární město Ostrava

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě