Newsletter sociálního začleňování červenec 2021

Vyšel další newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období června až října 2020.

Najdete v něm informace o projektech realizovaných městem Ostrava – sociální bydlení, Sociopoint, rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání. O projektech partnerů – rozšíření služby sociální rehabilitace Charity Ostrava, zavedení služby Zdravotně-sociální pomoc a podpoře inkluzivního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Dva projekty Městské policie Ostrava – značení kol syntetickou DNA a modernizace dohledových pracovišť kamerového systému.

Vaší pozornosti by neměly uniknout ani příspěvky o komunitní práci v Kunčičkách, dluhové platformě nebo kulatém stole na téma nočního života a připravovaných ostravských novinkách: programu pro děti ohrožené násilím v blízkých vztazích Nechme dětem dětství, lokální síti zaměstnanosti, mobilní aplikaci Čára, recovery koučích nebo revitalizaci lokality Bedřiška.

V textu s barevným pozadím najdete i příklady dobré praxe.