DSC_1518

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018

|

Zastupitelstvo města Ostravy v roce 2015 schválilo Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 k řešení sociálního vyloučení. Na přípravě a samotné realizaci se podíleli zástupci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, Úřadu práce ČR, nestátních neziskových organizací a dalších lokálních partnerů. Za dobu tří let se podařilo úspěšně čerpat dotace z Evropského sociálního fondu ve výši cca 367 mil. Kč, které finančně zajistily realizaci projektů v oblasti vzdělávání, prevence kriminality, zaměstnávání osob, podpory bydlení a prorodinné politiky.

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 bylo realizováno prostřednictvím výzkumu, setkáváním s realizátory projektů a monitoringem dopadů v lokalitách. Řešení sociálního vyloučení bude průběžně vyhodnocováno každý rok, aby město mohlo spolu s dalšími institucemi vhodně nastavovat další konkrétní opatření. Součástí vyhodnocení je Situační analýza a Průběžná zpráva o naplňování strategického plánu prostřednictvím realizovaných projektů.

Z výsledků vyhodnocení mimo jiné vyplynulo, že v rámci realizovaných projektů bylo 647 osob podpořeno při uplatnění na trhu práce. Zvýšil se počet asistentů prevence kriminality, kteří svou pochůzkovou činností přispívají k vyšší míře bezpečnosti i v sociálně vyloučených lokalitách a blízkém okolí. V oblasti sociálního bydlení bylo podpořeno 1426 osob v bytové nouzi k získání a udržení kvalitního a stabilního bydlení. V oblasti vzdělávání bylo vytvořeno asi 40 nových pozic na základních školách, které napomáhají zvýšit úspěšnost žáků ohrožených školním neúspěchem. Jedná se např. o pozice sociálních pedagogů, koordinátorů inkluze, školních psychologů.

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 bylo dne 19. 9. 2018 schváleno zastupitelstvem města Ostravy. „Dopady v jednotlivých oblastech budou znatelné v delším časovém období, přesto věřím, že započaté změny mají pozitivní dopad na celkový obraz města a život jeho obyvatel,“ uvedl náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek.