Asistent prevence kriminality APK

Výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality

|

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality.

  1. Žádost o zařazení do výběrového řízení,
  2. životopis,
  3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
  4. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřená kopie (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ)

musí být doručeny elektronicky na adresu info@mpostrava.cz nebo v tištěné podobě na adresu: Městská policie Ostrava, Nemocniční 3328/11, 702 00  Moravská Ostrava (budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, tzv. „112“) do 12:00 hod. dne 21. srpna 2020.

Asistent prevence kriminality poskytuje služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy. Jedná se zejména o prevenci protiprávního jednání – trestné činnosti a přestupků, s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů, pomoc při eliminaci sociálně rizikových jevů a prevence útoků s rasistickým nebo nenávistným motivem, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a řešení sporů a problémů preventivně nebo v jejich zárodcích.

Potřebné informace najdete na stránkách Městské policie Ostrava.

Projekt „Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022“ je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.