konference „Rovné příležitosti v Ostravě“

|

Datum/Čas
Datum - 05. 11. 2020
Čas - 8:30 - 15:00

Místo události
Magistrát města Ostravy, zasedací místnost č. 306

Počet volných míst
44

Datum, čas: 5. 11. 2020; 8.30 – 15.00

Místo: Prokešovo náměstí 8, Magistrát města Ostravy, zastupitelský sál (místnost č. 306)

Účast na konferenci je zdarma.

 

08.30   Registrace

09.00   Úvodní slovo – náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová

09.20   Jak zvýšit motivaci žáků směrem k výuce  – psycholog Jan Svoboda

10.20   Pauza na kávu

10.35   Záškoláctví a jak ho řešit– Lucie Škvaridlová

11.05   Příklady dobré praxe se zaváděním odborných pozic ve školách

             Pozice školního asistenta inkluze v MŠ – Jarmila Karnovská

             Fungování ŠPP, jeho přínos a překážky – Pavel Olšovský

             Pozice sociálního pedagoga, jeho úloha ve škole – Elefteria Svačinová

12.15   Obědová přestávka

13.00   Tandemová spolupráce učitele s asistentem v prostředí inkluzivního vzdělávání – Pavlína Baslerová

13.30   Práce s talentem dítěte – Michaela Holišová

14.00   Nástup žáka-cizince do ZŠ – Iva Šmídová

14.30   Závěrečná diskuse, zakončení

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Konference se uskuteční v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577)

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI JE ZÁVAZNÁ!
V případě, že se nebudete moci konference zúčastnit, kontaktujte nás prosím neprodleně na e-mailu: msasinova1@ostrava.cz

Rezervace