školní neúspěch

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.

|

Realizace projektu 1.9.2017 – 31.8.2020 Reg. č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144 Forma financování Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky. Cíl projektu Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Navazuje na aktivity realizované projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání […]

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.

|

Realizace projektu 1.8.2016 – 31.7.2019 Reg. č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Forma financování Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky. Cíl projektu Projekt vzešel z jednání na platformě k přípravě Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 pod metodickým vedením Agentury pro sociální […]