Inkluzivní vzdělávání dětí v mateřských školách

Zahájen projekt sociální inkluze v mateřských školách

|

Na začátku září v Ostravě odstartoval více než dvouletý projekt podpory inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Projekt je zaměřen především na předškoláky a ve spolupráci s městem jej připravuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka.

Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě navazuje na předchozí projekt RRP OV II. Posílí rovné příležitosti dětí předškolního věku, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Podpoří spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do MŠ. Zvýší informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku snižování školní neúspěšnosti. Stěžejní aktivita je personální podpora mateřských škol v podobě financování pozice školní asistent po celou dobu projektu, kterou zajistí MŠ jako partneři projektu.

Více informací o projektových aktivitách najdete na stránkách talentOVA.cz.

logo talentOVA, oficiální stránky města.
logo EU Operační program Věda, výzkum, vzdělávání