sociální bydlení autor takasu

Pracovní skupina sociálního bydlení proběhla online

|

15. října 2020 proběhlo další setkání odborníků v oblasti sociálního bydlení k naplňování Akčního plánu koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Sociálnímu bydlení je nezbytné věnovat pozornost kontinuálně a systematicky, plánované setkání proto nebylo odloženo, ale proběhlo online.

Informovali jsme o zahraničních i českých dobrých praxích podpory osob bez střechy v průběhu pandemie COVID-19, o iniciativě Za bydlení, monitoringu sociálních bytů na území Ostravy a chystané Koncepci bydlení.

Hostem setkání byla Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která hovořila o výstupech evaluace realizace sociálního bydlení v 16 obcích v ČR spolupracujích s MPSV:

U domácností v bytové nouzi, které byly zabydleny do sociálních bytů, došlo k mnoha pozitivním změnám. Například ke zvýšení jistoty bydlení, nárůstu spokojenosti s bydlením nebo zvýšení pocitu bezpečí v místě bydliště. Domácnosti stabilněji hospodaří (zvýšení mediánu příjmu a pokles počtu dní bez peněz) a také dochází k návratu dětí žijících mimo domácnost do rodin.

Prezentujícím hostem byla také Mgr. Martina Dušová Šnejdrlová, DiS. z Ministerstva práce a sociálních věcí, která hovořila o aktualitách v projektu Podpora sociálního bydlení a plánovaném vzdělávání v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení.

Setkání proběhlo v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
logo projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava