Pracovní skupina Rodina a zdraví

Za dobu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 bylo realizováno celkem 12 jednání Pracovní skupiny Rodina a zdraví. Členy pracovní skupiny byli zástupci nestátních neziskových organizací, Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů. Pracovní skupina byla koordinační, plánovací a realizační platformou pro jednotlivé aktivity definované v Strategickém plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Mimo činnost pracovní skupiny bylo navíc zrealizováno JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU k problematice Zdravotní péče a péče o zdraví sociálně vyloučených osob.

V souvislosti s Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 byla Pracovní skupina Rodina a zdraví organizačně začleněna do Komunitního plánování Ostrava (do Pracovní skupiny Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením). Spolupracovat bude garantka sociálního začleňování i s koordinátorkou rodinné politiky jako zástupcem Pracovní skupiny pro tvorbu a realizaci rodinné politiky statutárního města Ostravy.

Výstupy jednání

15.5.2018 –Pozvánka Zápis

10.4.2018 – Pozvánka Zápis

6.3.2018 – Pozvánka Zápis

18.10.2017 – Pozvánka Zápis

29.6.2017 – PozvánkaZápis

28.4.2017 – Pozvánka 

6.12.2016 – Pozvánka – Zápis

16.9.2016 – PozvánkaZápis

30.6.2016 – Pozvánka – Zápis

30.3.2016 – Pozvánka Zápis

3.12.2015 –Pozvánka – Zápis

 

Kulatý stůl – 28.6.2017 – Pozvánka Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v ČR, z.s.

CENTROM, z. s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Magistrát města Ostravy

RPIC-ViP s. r. o.

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Sdružení sociálních asistentů

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Vzájemné soužití, o. p. s.