Pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení

Pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení se scházela ke tvorbě Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Od června 2016 proběhlo celkem 8 setkání; na tom závěrečném, které se odehrálo 21. 9. 2017, byla prezentována finální verze Koncepce a byly vypořádány zaslané připomínky. Činnost pracovní skupiny tak skončila, všem členům děkujeme za práci na tvorbě koncepčního dokumentu.

Výstupy jednání

21.9.2017 – Pozvánka Zápis

22.6.2017 – Pozvánka – Zápis

4.5.2017 – PozvánkaZápis

9.3.2017 – PozvánkaZápis

26.1.2017 – PozvánkaZápis

12.12.2016 – Pozvánka – Zápis

3.10.2016 – PozvánkaZápis

24.6.2016 – PozvánkaZápis

Členové

zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v České republice, z.s.

ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

ČEZ, s. r. o.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Magistrát města Ostravy

Magistrát města Ostravy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nová šance, z.s.

Ostravská univerzita

Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Renarkon, o.p.s.

Sdružení azylových domů v ČR, z.s.

ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

ÚMOb Ostrava-Jih

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě