Pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu

Pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu se scházela ke tvorbě Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Od června 2016 proběhlo celkem 8 setkání; na tom závěrečném, které se odehrálo 21. 9. 2017, byla prezentována finální verze Koncepce a byly vypořádány zaslané připomínky. Činnost pracovní skupiny tak skončila, všem členům děkujeme za práci na tvorbě koncepčního dokumentu.

Výstupy jednání

21.9.2017 – Pozvánka Zápis

22.6.2017 – PozvánkaZápis

4.5.2017 – Pozvánka Zápis

9.3.2017 – Pozvánka – Zápis

26.1.2017 – PozvánkaZápis

12.12.2016 – PozvánkaZápis

3.10.2016 – PozvánkaZápis

24.6.2016 – Pozvánka  – Zápis

Členové

zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

Armáda spásy v České republice, z.s.

CENTROM, z.s.

Magistrát města Ostravy

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

RESIDOMO, s.r.o.

RPIC-ViP, s.r.o.

ÚMOb Mariánské Hory  a Hulváky

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

ÚMOb Ostrava – Jih

ÚMOb Poruba

ÚMOb Radvanice a Bartovice

ÚMOb Slezská Ostrava

ÚMOb Vítkovice

VŠB – TUO -Stavební fakulta