Pracovní skupina Prevence kriminality

Za dobu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 bylo realizováno celkem 9 jednání Pracovní skupiny Prevence kriminality. Členy pracovní skupiny byli zástupci komunitního plánování, nestátních neziskových organizací, Magistrátu města Ostravy, úřadů městských obvodů, Městské policie Ostrava a Policie ČR. Pracovní skupina byla koordinační, plánovací a realizační platformou pro jednotlivé aktivity definované ve Strategickém plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Mimo činnost pracovní skupiny byly navíc zrealizovány 4 JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence. V souvislosti s Vyhodnocením Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 byla pracovní skupina Prevence kriminality organizačně začleněna do Komunitního plánování Ostrava (do Pracovní skupiny Prevence kriminality a Pracovní skupiny Protidrogová prevence).

Výstupy jednání  zápis

10.7.2018 – Pozvánka Zápis

5.6.2018 – PozvánkaZápis

12.4.2018 – PozvánkaZápis

7.12.2017 – PozvánkaZápis

28.4.2017 – Pozvánka

21.9.2016 – PozvánkaZápis

27.5.2016 – Pozvánka – Zápis

15.12.2015  – Pozvánka Zápis

30.4.2015 – Workshop

 

3.12.2018 – Kulatý stůl – Pozvánka  – Zápis

13.10.2017 – Kulatý stůl – Pozvánka Zápis

12.6.2017 – Kulatý stůl – PozvánkaZápis

22.11.2016 – Kulatý stůl – Pozvánka – Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Agentura pro sociální začleňování

ARKA CZ, o.s.

Bílý Nosorožec, o.p.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Magistrát města Ostravy

Městská policie Ostrava

Městské ředitelství Policie ČR

Nová šance, z.s.

RENARKON, o.p.s.

Romská rada

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

RPIC-ViP s.r.o.

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

ÚMOb Michálkovice

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

ÚMOb Vítkovice

Vzájemné soužití, o.p.s.