Senior_autor foto_didesign web

Odborníci se zaměří na včasné odhalování domácího násilí na seniorech

|

Ve čtvrtek 3. září 2020 proběhlo úvodní setkání ostravských odborníků k tématu domácího násilí na seniorech. Propojili se tím sociální pracovníci, zástupci samosprávy, nemocnic, městské i státní policie, probační a mediační služby, státního zastupitelství a poskytovatelů sociálních služeb. Specialisté se shodli, že je nezbytné věnovat větší pozornost včasnému odhalování násilí na seniorech, zefektivnění vzájemné spolupráce a pomoci obětem. Jejich společná práce pokračuje vytvořením praktického manuálu pro pomáhající profesionály, který na jednom místě shromáždí potřebné informace. Následně vznikne i příručka pro veřejnost.

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu

Mezioborová setkání odborníků a tvorba praktických manuálů pro pomáhající profesionály jsou jednou z hlavních aktivit, které předcházejí pilotnímu spuštění provozu místa prvního kontaktu pod názvem SOCIOPOINT, které město od podzimu 2021 otevře Ostravanům. SOCIOPOINT bude poskytovat informace ze sociální oblasti, legislativy v oblasti dávek, nabídky sociálních služeb apod. Konkrétní dotazy občanů v nepříznivé životní situaci se budou řešit tzv. „z jednoho místa“ za využití zelené telefonické linky, osobní návštěvy či internetu.

Cítíte se v ohrožení? Domníváte se, že váš blízký nebo soused je obětí domácího násilí?

Neváhejte se poradit! Nonstop, zdarma a anonymně vám odborníci citlivě zodpoví vaše otázky a pomohou vyhledat pomoc podle vašich potřeb.

NONSTOP pomoc poskytuje:

  • Krizové centrum Ostrava: Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice, tel. 596 110 882-3, 732 957 193, můžete sem přijít kdokoli ve dne i v noci (zastávka MHD Mírové náměstí).
  • Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939.

Bezplatné linky s celostátní působností:

Další kontakty a informace, jak rozpoznat a postupovat v případě domácího násilí na seniorech najdete na webových stránkách města Bezpečnější Ostrava.

Projekt s názvem „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociopoint Ostrava, místo prvního kontaktu