married couple with bills receipts documents and laptop at home

Novinky v exekucích od 1. 7. 2020

|

Od července platí několik změn v exekucích příznivých pro dlužníky:

  • Nelze provádět exekuci z daňového bonusu na děti.
  • Srážky z odstupného: nově se odstupné rozpočítá na jednotlivé měsíce a až z těchto částek se provedou srážky = dlužníkovi zůstane více peněz.
  • Zvýšení částky jednorázového výběru ze zablokovaného bankovního účtu na čtyřnásobek (15 440 Kč) z původního dvojnásobku. Tato úprava platí do 31. 12. 2020.

Novinky upravuje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.