pár muž žena nový bytAdobeStock_219952453

Nadační fondy pomáhají domácnostem v sociálním bydlení

|

V rámci aktivit Magistrátu města Ostravy a spolupráce s městskými obvody a společností Heimstaden Czech s.r.o. je aktuálně zabydleno v sociálních bytech cca 70 domácností.

Domácnosti v sociálním bydlení sice mají to nejdůležitější – domov, ale současně také v mnoha případech řeší finanční problémy. V rámci spolupráce domácnosti se sociální pracovnicí, která se zaměřuje na dlouhodobé udržení si bydlení, bývají finance častým tématem. Mnohé domácnosti se nacházejí v situacích, kdy si nemohou zvýšit příjmy (zvláště rodič samoživitel s malým dítětem či dětmi), řeší dluhy z minulosti nebo souhrou aktuálních událostí nemají dostatek finančních prostředků.

Výrazným nástrojem, který domácnosti ve spolupráci se sociálními pracovnicemi využívají, jsou nadace a nadační fondy, popř. spolky. V projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava byla nadační pomoc schválena 12 domácnostem. Získané finanční prostředky byly nejčastěji využity na pomoc s úhradou nákladů na bydlení, pořízení IT techniky na domácí výuku, ale také na pořízení nábytku do bytu a v jednom případě i na nákup potravin.

Díky této finanční podpoře se domácnostem podařilo udržet si bydlení v náročných situacích a umožnit v době distanční výuky účast dětí na školních aktivitách. Nadace a nadační fondy tak představují důležité aktéry, kteří cílenými finančními prostředky pomáhají nízkopříjmovým domácnostem s řešením jejich náročné situace.

Hledáte pomoc pro své klienty nebo organizaci? Nabídku nadací a nadačních fondů v ČR najdete například zde.

Ilustrační foto © Adobe Stock (na snímku je mladý pár, muž a žena, nesou společně krabici, stěhují se do bytu)


Projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení v Ostravě logo