Na pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

|

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. Slavnostní zahájení tohoto projektu se uskutečnilo 1. září 2016 v prostorách Nové radnice. K členům realizačního týmu pracujícího pod vedením projektové manažerky Jiřiny Chlebkové, představitelům zapojených škol a odborníkům spjatým s projektem promluvil náměstek primátora pro oblast sportu, školství a vzdělávání Martin Štěpánek a vyslovil jim plnou podporu.

Projekt řeší prioritně aktivity zaměřené na vzdělávání současných žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem a pokrývá téměř 11 tis. žáků a více než 850 pedagogických pracovníků na celkem 28 školách.