prevence-transp-sm

Metodika činnosti Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách ve městě Ostravě

|

Metodika činnosti Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách ve městě Ostravě byla vytvořena na základě dosavadní praxe tzv. policejních buněk a multidisciplinárních týmů (MdT) působících v Ostravě od roku 2004 do roku 2016 a ze zkušeností získaných v průběhu realizace projektu od října 2016 do září 2019.
Metodika popisuje spolupráci subjektů, které v rámci MdT působí v rizikových oblastech v Ostravě, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, na ubytovnách a v jejich okolí. Spolupráce je důležitá při řešení potíží a nedostatků, které se v těchto místech vyskytují.

Součástí metodiky jsou i tyto přílohy:

  • Metodika zapojování osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti multidisciplinárních týmů,
  • Pravidla činnosti multidisciplinárních týmů ve městě Ostravě,
  • Právní rozbor na téma: Problematika mlčenlivosti členů multidisciplinárních týmů ve městě Ostrava (Nadační fond Paragraf).

 

Metodika byla zpracována v rámci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního města Ostravy.