Město chce spolupracovat se zaměstnavateli

|

Koordinační činnosti statutárního města Ostravy v oblasti zaměstnanosti zahrnují nejen spolupráci s neziskovými organizacemi, ale také se zástupci městských firem i příspěvkových organizací. Dne 27. března 2017 se uskutečnilo setkání, kterého se účastnilo 8 zástupců zaměstnavatelů z řad městských firem. Na setkání byla účastníkům představena klíčová aktivita Ženy na trhu práce městského projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.“ V rámci diskuze byly projednány způsoby a možnosti podpory zaměstnavatelů ze strany města a možnosti jejich zapojení do této aktivity.

Ve městě Ostrava se v současné době realizuje řada dalších projektů zaměřených na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob. Těmto projektům se věnují státní i neziskové organizace. Zaměřují se na různé formy podpory jako např. motivační programy, tréninková místa, sociální poradenství, rekvalifikace či sociální podnikání. Každému z realizátorů projektů se daří oslovovat zaměstnavatele různými způsoby. U těch záleží na síle motivace zapojit se do spolupráce. Ze zkušenosti realizátorů vyplývá, že zaměstnavatelé pozitivně reagují na nabídku finanční podpory na mzdu zaměstnance či jeho mentora, vítají následnou podporu uchazeče i po jeho nástupu do zaměstnání. Dále mohou využít možnosti prezentace sociálních aktivit a společenské odpovědnosti v rámci svého marketingu a PR.