Sociální bydlení v Ostravě, rodina, domácnost

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení – interaktivně a online

|

Na území města žije velké množství domácností, které tíží problémy s bydlením, proto i v době nouzového stavu proběhl kulatý stůl s tematikou sociálního bydlení.

V Ostravě bylo evidováno celkem 465 sociálních bytů, v nichž žije cca 1 300 osob, z toho téměř 500 dětí. Další množství domácností ale pomoc a podporu v oblasti bydlení stále potřebuje. Je tedy důležité rozšiřovat kapacity sociálních bytů.

Potíže domácností jsou často natolik závažné, že by je bez vnější pomoci nemohly vyřešit samy. Jejich situaci může výrazně komplikovat i pandemie covid-19 a s ní související ekonomické dopady. Je nezbytné situaci obyvatel sledovat a agendu sociálního bydlení průběžně rozvíjet, i když podmínky pro setkávání nejsou příznivé.

Některým domácnostem jsou stávající nástroje schopné pomoci jen velmi obtížně. Jedná se například o početné domácnosti, které těžko shánějí i komerční bydlení.

Těmto závažným tématům se věnoval i kulatý stůl k sociálnímu bydlení, který proběhl online 10. 12. 2020. Sešli se pracovníci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, neziskových organizací či Úřadu práce ČR.

V pracovní části se účastníci ve třech skupinách zabývali prevencí ztráty bydlení a dopadů pandemie, sociálně realitní činnosti a možnostem zajištění bytů a zabydlování početných domácností v bytové nouzi. Identifikovali stávající dobrou praxi a důležitá rozvojová témata pro další práci.

Ukázka vytváření tematických myšlenkových map při práci online – virtuální flipchart.

Setkání proběhlo v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
logo projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava