noční život_ autor pressmaster_97703200

Kulatý stůl Bezpečný noční život

|

Ostrava je vnímána jako město festivalů a bohatého nočního života, páté setkání Kulatého stolu k činnosti poskytovatelů protidrogového terénu se proto zaměřilo právě tímto směrem. Noční život je často spojen s nadužíváním alkoholu, drog, se ztrátou osobních věcí, agresivním chováním nebo vandalismem.

Své zkušenosti se snižováním rizik spojených s nočním životem prezentovali Otakar Veselý z organizace Společnost Podané ruce o.p.s., a Ralf Köhnlein z organizace SONAR Berlin.

Brněnské Podané ruce 5 let poskytují službu Hard&Smart na hudebních festivalech a obdobných akcích po celé ČR. Německý Berlín se této problematice věnuje už 11 let. Zapojení se do snižování rizik účastníků akcí je zde vnímáno jako dobrá vizitka klubů, pořadatelů i města.

Smyslem kulatých stolů je zprostředkovat ostravské odborné veřejnosti příklady dobré praxe a umožnit jim tyto modely převzít a aplikovat v Ostravě. Stoly pořádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.