kids-1093758_1920

Kraj schválil Školskou inkluzivní koncepci

|

Dne 5. 3. 2020 byla Odbornou platformou společného vzdělávání schválena Školská inkluzivní koncepce Moravskoslezského kraje (ŠIK). Jejím cílem je naplánování aktivit ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách, respektujícího základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů.

Koncepce byla zpracována ve spolupráci odborníků i rodičů a žáků.

ŠIK vznikla v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji (KAP MSK) v souladu s platnou Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání  (MŠMT) a s výzvou KAP.

Podrobnosti najdete na webu MSK.