question-4105529_1920

Jak řešit základní životní situace (zaměstnání, bydlení, sociální zajištění, finanční granty, školní docházka…)

|

Aktualizováno k 9. 11. 2020. 

Všechny potřebné informace jasně, jednoduše vysvětlené a přehledně uspořádané pro veřejnost najdete na novém vládním COVID PORTÁLU: https://covid.gov.cz/

https://www.facebook.com/JMalacova/photos/a.991822954317554/1655286731304503/?type=3

Informace a pokyny Úřadu práce ČR.

Mimořádné grantové výzvy a podpora pro lidi v nouzi (po zobrazení stránky klikněte na bublinu Grantový diář v levém horním rohu, zobrazí se vám mimořádná nabídka přístupná všem bez registrace).

Potravinová banka Ostrava, z.s.

Bydlení, finanční nouze 

Poskytování nepojistných sociálních dávek v nouzovém stavu od 12. 10. 2020:

 • přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči:
 • v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci,
 • v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši, může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci,
 • žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky,
 • pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak,
 • v žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje.

Dávka hmotné nouze Mimořádná okamžitá pomoc

Prevence ztráty bydlení (MPSV) 

Cenové moratorium nájemného z bytů (po dobu mimořádných opatření nelze zvyšovat nájemné).

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2020.

Pomoc rodinám

Mimořádná pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi Patron dětí (Nadace Sirius). 

Pomoc zrakově postiženým a pečujících (Nadační fond Světluška) a Nadace Leontinka. 

Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí Nadace Terezy Maxové dětem. 

Rady a tipy pro zvládnutí nejen krize pro děti i rodiče (Centrum Locika).

Rady a tipy pro děti, rodiče i pedagogy – efektivní komunikace, předcházení konfliktům, jak se samostatně učit.

Sociální zajištění, zdravotní pojištění

Ošetřovné obecně. 

Ošetřovné pro zaměstnance a DPP, DPČ po dobu protiepidemiologických opatření:

 • 70 % vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč/den,
 • nárok:
  • péče o děti do 10 let,
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • doba výplaty po celou dobu trvání opatření,
 • nedokládá se potvrzení o uzavření školy,
 • návod k vyplnění (ČSSZ).

Ošetřovné pro OSVČ.

Přehled infolinek zdravotních pojišťoven.

Zaměstnanci, OSVČ, nezaměstnaní

Po dobu nouzového stavu lze pracovně-lékařské vstupní prohlídky a zdravotní průkaz nahradit čestným prohlášením. Odkládají se periodické pracovně-lékařské prohlídky.

Úřad práce upřednostňuje online komunikaci

Práva zaměstnanců, nejčastější otázky, mýty a polopravdy, kam se obrátit o pomoc (MPSV ČR).

Přehledná tabulka jednotlivých aktuálních situací a jejich vztah k zákoníku práce a hmotnému zabezpečení (MPSV)

Informace přehledně, aktuálně a srozumitelně i pro laiky (ošetřovné, OSVČ, daně, sociální a zdravotní pojištění od ekonomky se specializací pro NNO a rodiče-OSVČ).

Detailní praktická příručka pro zaměstnavatele (Eversheds Sutherland)

Pandemie z pohledu pracovního práva (ochrana zdraví zaměstnanců, překážky v práci, ošetřovné, karanténa, dovolená…) – zpracováno odborovým svazem.

Informace pro zaměstnance a osoby, kterým skončí pracovní poměr v době nouzového stavu (MPSV).

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance (MZd)

Spotřebitelská práva

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. – poradenství, informace k jednotlivým tématům.

Psychická podpora a vztahové a jiné krize 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 • Rodinná poradna: objednání na osobní, nebo dle dohody on-line, konzultace: tel. 605 292 252.
 • Krizové centrum pro děti a rodinu: v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin osobně, e-mailem: kcd@css-ostrava.cz, přes facebook nebo telefonicky: 778 111 281. Bez objednání: pondělí a střed od 8:00 do 15:00 hodin.

Krizové centrum Ostrava, z.s.

 • tel.: 596 110 882-3, 732 957 193, email: krizovecentrum@kriceos.cz,
 • nepřetržitý ambulantní provoz Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice a telefonická pomoc.

Linka pro řešení konfliktů a pro oběti trestných činů (Mgr. Tomáš Zmija, Probační a mediační služba České republiky a zapsaný mediátor), tel. 727 940 151, 777 802 453:

 • bezplatné telefonické a on-line konzultace k řešení konfliktů vzniklých v souvislosti s COVID-19,
 • bezplatné telefonické a on-line konzultace pro oběti trestných činů v souvislosti s COVID-19.

Linka důvěry Ostrava – 596 618 908, 737 267 939 (24 hodin, hovor je zpoplatněn běžným tarifem).

Spolu pro rodinu, z.s., Poradenské a mediační centrum – tel.: 737 208 548, email: pmc@spoluprorodinu.cz.

Zvládání stresu – dospělí a děti.

Informace ke zvýšení bezpečnosti seniorů (PČR). 

Hospitalizace psychiatrických pacientů (dospělí i děti) s COVID-19.

Právní informace

Právní poradenství při násilí z nenávisti (In IUSTITIA, o.p.s.).

Linka právních informací Nadačního fondu Paragraf Ostrava

Ne každý z nás si je však schopen, v záplavě mnoha důležitých informací, které se nyní v době nouzového stavu převážně týkají zdraví a života, najít právní informace, pokud:

 • je účastníkem trestního řízení ve stádiu před Policií ČR,
 • je účastníkem trestního nebo civilního soudního řízení,
 • je poškozeným nebo se stal obětí trestného činu,
 • je účastníkem řízení přestupkového a správního,
 • potřebuje jiné právní informace.

Nouzový stav a pandemie koronaviru způsobily stav, kdy mnohé instituce, soudy, policie a orgány státní moci či samosprávy a další, plní své úkoly v nouzovém či omezeném režimu. Ne vždy je možné se k relevantním právním informacím dostat.

Nadační fond Paragraf chce v tomto období pomoci těm, kteří neví, nebo se neumí zorientovat, kde mohou právní informace najít a těmto právní informace zprostředkovat. Proto náš Nadační fond Paragraf zřídil

LINKU PRÁVNÍCH INFORMACÍ na telefonním čísle: 724 100 353

Linka funguje v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.

Důležité upozornění:

Nadační fond Paragraf není oprávněn poskytovat právní rady, právní pomoc či jakékoliv právní služby!