fDSC_0757 web

Konference Sociální bydlení ve městě Ostrava

|

Konference, která shrnula výsledky, zkušenosti, ale také další očekávání spojená s projektem sociálního bydlení v Ostravě, se uskutečnila v úterý 1. října na Magistrátu města Ostravy. Projekt sociálního bydlení v Ostravě odstartoval v roce 2016 a už v roce 2017 se podařilo s podporou sociálních pracovníků zabydlet první sociální byty.

„Na území města Ostravy je poměrně hodně domácností, které jsou v bytové nouzi, tedy žijí ve špatných podmínkách a nemohou se z této situace dostat. Projektem město pilotně ověřuje vytvořený systém sociálního bydlení, jehož cílem je zcela konkrétní pomoc těmto domácnostem, tedy zabydlet je v sociálním bytě a nastavit spolupráci se sociálním pracovníkem. Po třech letech nastal čas zhodnotit výsledky a říct si, jaký bude další postup města. Proto jsme uspořádali tuto odbornou konferenci,“ doplnil náměstek Pražák.

Dosavadní zkušenosti s projektem jsou dobré, osmdesát procent nově zabydlených domácností si udrželo bydlení, a protože dodržují stanovené podmínky, prodlužují se jim nájemní smlouvy. Za tři roky takto získalo byt 92 domácností, což představuje 130 dospělých a 106 dětí. V devadesáti procentech členové těchto domácností uvádějí, že jim nový domov přinesl pocit bezpečí a jistoty, v padesáti procentech z nich se zlepšil školní prospěch dětí.

Projekt rodinám nově zabydleným v sociálních bytech podle jejich vlastních slov přinesl pocit bezpečí, jistoty a klidu, zlepšení psychické pohody, spánku, zdravotního stavu dospělých i dětí a méně stresu z nejistoty. Podstatné je také vylepšení rodinných vztahů a destigmatizace; některé děti si například poprvé v životě mohly přivést domů na návštěvu kamarády, nebo spolužáky ze školy, aniž by se styděly za bydlení v ubytovně.

Na konferenci o svých zkušenostech hovořili zástupci dvou ostravských obvodů. Nejvíce nových domácností se zabydlelo v Ostravě-Jihu, více jak 80 procent si bydlení udrželo. V části domácností se však vyskytly problémy, které se dařilo řešit s různou mírou úspěšnosti. Týkaly se například dluhů nebo stížností sousedů. Ve Vítkovicích si domácnosti udržely nové bydlení v necelých 70 procentech případů. Přestože ve třech domácnostech bylo nutné řešit dokonce poničené vybavení, hodnotí nakonec obvod přes úvodní obavy spolupráci jako úspěšnou.

S očekáváním vstupuje do projektu Hrabová, Radvanice a Bartovice. Městský obvod Hrabová se zapojí dvěma obecními byty, Radvanice a Bartovice celkem pěti. S novými obyvateli sociálních bytů, které dají obvody k dispozici, budou spolupracovat sociální pracovníci magistrátu. Zástupci obvodů se budou podílet na výběru domácností a na činnosti pracovní skupiny sociálního bydlení.

Na konferenci také zazněla opatření, která se osvědčují v prevenci ztráty bydlení v obecním bytovém fondu. Patří mezi ně například nastavení systému včasné identifikace vzniku dluhu a pomoc při řešení této situace. Zásadní roli hrají sociální pracovnice spolupracující s domácnostmi. Vyjednávají s institucemi, tedy hlavně s obvody a Úřadem práce ČR, zajišťují dávky hmotné nouze, sociální dávky či invalidní důchody, pomáhají řešit dluhy a exekuce i hledat zaměstnání.

 

Prezentace:

Sociální bydlení ve městě Ostrava – lokální systém

Akční plán

Ostrava-Jih a krizové bydlení

Vítkovice a sociální bydlení

Hrabová – očekávání od systému SB

Radvanice a Bartovice – očekávání od systému SB

Prevence a sousedství

Rizika a dilemata v sociálním bydlení z pohledu poskytovatele podpory

Sociální práce s domácnostmi v systému SB

Přechod z nevyhovujících podmínek do bytu

Když se bydlení nepodaří udržet

Samostatné bydlení rodiny s dětmi

 

image01image01image01