On-line konference Ostrava AdobeStock_384578757

Dluhová platforma Ostrava: Konference Dluhy 21

|

Na problematiku zadlužení se zaměřila online konference Dluhy 21, která proběhla 25. května. Jejím cílem bylo poskytnout informace o platné právní úpravě oddlužení, zprostředkovat pohled soudce insolvenčního úseku soudu a insolvenčního správce na oddlužení v kontextu mimořádné úpravy Lex Covid Justice II, představit praktické poznatky soudní exekutorky a seznámit účastníky s novinkami v právní úpravě v oblasti dluhů.

Konferencí provázel Mgr. Petr Šeda, který v rámci Agentury pro sociální začleňování působí jako expert pro dluhovou oblast. Dlouhodobě pracuje s předluženými klienty jako sociální pracovník následné péče osob se závislostí. Založil a vede sociální podnik Naše Café, kde většinu zaměstnanců představují lidé s exekucemi.

Přednášejícími byli:

  • JUDr. Viktor Břeska, soudce Krajského soudu v Ostravě, pověřen zastupováním místopředsedy krajského soudu pro insolvenční úsek – přednesl příspěvek na téma Co by měli vědět dluhoví poradci (resp. jejich klienti) pro zdárný průběh insolvečního řízení?
  • Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka
  • Mgr. Lukáš Stoček, advokát, konkursní správce, insolvenční správce, předseda Spolku moravských insolvenčních správců a Unie spolků insolvenčních správců
  • Ing. Radek Hábl, autor mapaexekuci.cz a mapabankrotu.cz, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, sociální inovátor

Podrobné informace o konferenci, prezentace účastníků i dodatečně zodpovězené dotazy najdete na webové stránce Agentury pro sociální začleňování.

Videozáznam konference: