pěsti kruh spoluprace_AdobeStock_209826312

Sociální pracovníci posilují své kompetence díky kazuistickým seminářům

|

Sociální pracovníci úřadů městských obvodů pomáhají svým klientům řešit širokou škálu nepříznivých sociálních situací. Magistrát města Ostravy si uvědomuje, že to s sebou nese nemalé nároky na výkon této profese. Proto oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví pořádá několikrát do roka kazuistické semináře. Díky vzájemnému sdílení zkušeností a konzultacím s metodiky v oblasti sociální ochrany posilují sociální pracovníci své kompetence při výkonu činností v oblasti sociální ochrany.

Sdílení zkušeností aneb víc hlav víc ví

Na každém kazuistickém semináři diskutují sociální pracovníci nad konkrétními případy z jejich praxe, jaké jsou možnosti řešení nepříznivých sociálních situací klientů. Sdílejí své zkušenosti s tím, jaké metody sociální práce mohou být účinné v motivaci klientů k řešení jejich sociálních problémů a jak mohou klienty podporovat při zvládání obtížných životních situací. Vzájemně se také dělí o své zkušenosti s příklady dobré a pozoruhodné praxe.

Jednotlivé kazuistické semináře facilitují metodici oddělení sociální práce a metodiky. Ti garantují odborný rámec každého jednání, korigují diskuzi a poskytují odpovídající metodické vedení, aby úroveň sociální práce napříč městem byla na kvalitní úrovni.

Nedílnou součástí každého kazuistického semináře je i jeho neformální část. Během ní mají sociální pracovníci příležitost sdílet své aktuální pocity a případná trápení, ale také radosti, které jim jejich profesní život přináší. Kazuistické semináře tak plní i potřebnou intervizní funkci.

Vzájemné obohacení

Kazuistických seminářů se účastní především sociální pracovníci z úřadů městských obvodů, které jsou personálně méně početné. Na těchto úřadech pracuje většinou jen jeden sociální pracovník, který tak nemůže bezprostředně sdílet své zkušenosti se svými kolegy, nemůže se s nimi poradit o složitějších případech. Obvykle navíc pracuje v tzv. kumulované funkci, takže kromě sociální práce a s ní souvisejících činností vykonává i další agendy.

Zájem o účast na kazuistických seminářích projevili i sociální pracovníci několika větších úřadů městských obvodů. Díky tomu vznikla skupina, která reprezentuje pestrost města Ostravy. Charakter sociální práce v okrajových oblastech města, které mají spíše venkovskou atmosféru, se totiž liší od sociální práce vykonávané ve velkých sídlištních celcích. Vzájemné sdílení zkušeností tak obohacuje všechny zúčastněné.

Jsem ráda, že se můžu kazuistických seminářů účastnit,“ říká jedna z ostravských sociálních pracovnic. „Na úřadu jsem na sociální práci sama. Díky kazuistickým seminářům můžu zjistit, jaké zkušenosti mají kolegyně z jiných úřadů. Je to pro mě inspirace v mé práci. Na každý seminář se těším.“

Magistrát města Ostravy bude v organizování kazuistických seminářů pokračovat i nadále. Zpětné vazby ukazují, že je to cenný způsob, jak sociálním pracovníkům poskytovat podporu při rozvoji odborných kompetencích k výkonu jejich náročné profese.


Ilustrační foto ©Adobe Stock (na snímku je kruh rukou, které se pěstmi ťukají o sebe na znamení spolupráce)