Socializačně-vzdělávací akce pro rodiny

Aktivita je určena pro rodiny s dětmi, které jsou klienty odborů sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy. Smyslem je podpořit neformální kontakt sociálních pracovníků OSPOD s těmito rodinami. Realizace tematických skupin a socializačně-vzdělávacích pobytových i ambulantních aktivit nad rámec běžně dostupných sociálních služeb by měla přispět k vyšší podpoře rodin sociálně vyloučených nebo tímto vyloučením ohrožených.

Cílem aktivity je snížit míru rizika ohrožení dětí v rodinách, kdy častým jevem jsou nedostatečné rodičovské kompetence, výchovné problémy dětí, vztahové problémy v rodině a neúplné rodiny a jejich fungování.

V důsledku realizace aktivity jsou očekávány tyto změny:

  • rodiče s kvalitnější schopností výchovy dětí a péče o ně,
  • posílení vztahu rodič – dítě; dítě – rodič,
  • možnost vzniku svépomocné skupiny rodičů, kteří budou mít zájem o prohlubování nabytých vědomostí a zkušeností,
  • upevnění sounáležitosti mezi členy komunity a zástupci veřejné správy.

 

Kontakt

Ing. Ľudmila Placová

lplacova@ostrava.cz

727 950 824