Ženy na trhu práce

Tato aktivita se zaměřuje na komplexní podporu sociálního začlenění a pracovního uplatnění žen v obtížné životní situaci. Usiluje o naplnění dílčích činností zaměřených na pracovní příležitosti žen s nízkou kvalifikací a kumulací znevýhodnění. Pracuje s principy slaďování rodinného a pracovního života, s důrazem na změnu ekonomické situace rodiny po nástupu ženy do zaměstnání, změnu péče o dítě během nástupu do zaměstnání.

V důsledku realizace aktivity očekáváme tyto změny:

  • navýšení kompetencí k uplatnění žen na trhu práce,
  • pilotní ověření pracovního uplatnění žen na trhu práce z velmi složité cílové skupiny, mj. i ze sociálně vyloučených lokalit a s kumulací znevýhodnění,
  • změnu přístupu zaměstnavatelů k zástupkyním z cílové skupiny.

 

Aktivity