Aktivity

Klíčová aktivita je realizována prostřednictvím několika činností, jejichž předmětem je:

  • snižování ohrožení rodiny v životních situacích, které mohou destabilizovat dosavadní způsob života rodiny jako je změna bydlení, zaměstnanost pečující osoby či péče o osobu blízkou, která není schopna si tuto péči obstarat sama,
  • snižování rizika ohrožení sociálním vyloučením osob opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osob po ukončení pěstounské péče.

Aktivity:

  1. Síťové mezioborové schůzky – schůzky za účasti odborníků, na kterých se budou společně hledat možnosti a způsoby řešení problémové situace v případech, kdy kromě problémů s bydlením nebo zaměstnáním řeší zapojený klient i další problémy.
  2. Individuální poradenství vedoucí k právní, finanční a zdravotní gramotnosti – poskytnutí podpory při zvládání zátěžových situací běžného života (např. poradenství rodičům diskriminovaným na trhu práce nebo při získávání bydlení) s využitím expertů v daném oboru (právní problematika, finanční gramotnost, zdravotní gramotnost).
  3. Zprostředkování dohody či mimosoudní vypořádání mezigeneračních, sousedských sporů, pracovně-právních vztahů prostřednictvím mediátorů – mediátor zprostředkuje dohodu o urovnání sporu v případech, kdy účastníci konfliktu nejsou schopni spor vyřešit sami.

Oblasti zájmu:

  • Bydlení – stěhování do nového prostředí, řešení problematického soužití, pomoc s orientací rodiny v novém prostředí.
  • Zaměstnanost – vstup do nového zaměstnání, vyjednávání náročných situací v zaměstnání, sdílení pracovního místa.
  • Mezigenerační soužití, soulad rodinného a pracovního života – dávkové poradenství, systém služeb apod.
  • Podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života.

Informace pro zájemce:

V případě zájmu o využití některé z nabízených aktivit se obraťte na svého sociálního pracovníka, se kterým spolupracujete, nebo Vy sami kontaktujte case manažera projektu Kateřinu Kneifel přes uvedené kontakty, a domluvíte si postup další spolupráce.

Informační leták