Propojování podpory v oblasti péče o rodinu

Tato aktivita se zaměřuje na řešení problematiky systematické podpory rodin na území statutárního města Ostravy. Záměrem je celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení jejich postavení. Jedná se o rodiny sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené ze sociálně vyloučených lokalit, i mimo tyto lokality na území města Ostravy.

Cílí také na mladé lidi opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči.

V důsledku realizace aktivity očekáváme tyto změny:

  • stabilizace rodiny v oblasti bydlení, financí, zaměstnávání, zdraví,
  • zlepšení postavení cílové skupiny (změna bydliště, odstěhování rodiny ze sociálně vyloučené lokality),
  • zvýšení informovanosti cílové skupiny o nabídce a využívání sociálních služeb,
  • zvýšení informovanosti o službách občanské vybavenosti v místě bydliště a okolí,
  • navázání rodiny na běžně dostupné služby,
  • posílení schopnosti osob opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy vést běžný plnohodnotný samostatný život,
  • usnadnění přechodu osob po opuštění pěstounské péče do samostatného života.

Aktivity