Pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rodinné politiky

Členy Pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky jsou odborníci, kteří se věnují práci s rodinami v různých profesích (lektoři, sociální pracovníci, pedagogové, terapeuti, mediátoři, manažeři volnočasových nebo rodinných center), včetně zástupců 4 neziskových organizací, které působí v ostravských sociálně vyloučených lokalitách, dále zástupci politické reprezentace města. Členy byli také rodiče (včetně nebiologických) a prarodiče žijící v Ostravě. Pracovní skupina se aktivně podílela na přípravě a odborném zpracování koncepce.