virus-4835736_1920

Informace úřadů, ministerstev, vlády, institucí, mimořádná opatření

|

Aktualizováno k 10. 12. 2020.

Všechny potřebné informace jasně, jednoduše vysvětlené a přehledně uspořádané najdete na novém vládním COVID PORTÁLU: https://covid.gov.cz/

Situace v Moravskoslezském kraji je aktuálně regulována:

 • vyhlášeným nouzovým stavem (Vláda ČR od 5. 10. 2020),
 • mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví,
 • mimořádnými opatřeními Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Aktualizované informace ke COVID-19 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

 • mimořádná opatření, statistiky a aktuální mapa výskytu, nejčastější dotazy, informace pro občany.

Aktualizované informace statutárního města OSTRAVY.

 • provoz magistrátu od 12. 10. 2020:
  • PONDĚLÍ 8:00 – 13:00 hodin,
  • STŘEDA 12:00 – 17:00 hodin.
 • Městská policie Ostrava.

Aktualizované informace Moravskoslezského kraje.

Aktualizované informace Vlády České republiky

Aktualizované informace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace Ministerstva vnitra ČR:

 • pro cizince, obce, cestování z/do zahraničí, psychosociální pomoc a rady pro pracovníky v první linii, včetně sociálních pracovníků.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:

Informace Státního zdravotního ústavu z pohledu (nejen) legislativy:

Informace Asociace poskytovatelů sociálních služeb:

Přehled mimořádných opatření

Detailní přehled jednotlivých mimořádných opatření v souvislosti s nouzovým stavem – Vláda ČR.

Mimořádná opatření v sociální oblasti – Vláda ČR.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Krizová opatření hejtmana Moravskoslezského kraje.

Chronologický přehled událostí v ČR od 26. 1. 2020, včetně odkazů.