příznaky--768x543

Informace o onemocnění COVID-19, odběrová místa, zdravotní péče

|

Aktualizováno k 5. 10. 2020.

Všechny potřebné informace jasně, jednoduše vysvětlené a přehledně uspořádané pro veřejnost najdete na novém vládním COVID PORTÁLU: https://covid.gov.cz/

Rozdíl mezi chřipkou a COVID-19

Informace k onemocnění COVID-19 Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace k onemocnění COVID-19 Státního zdravotního ústavu (včetně doporučení a opatření).

Webová stránka O koronaviru – průřezové informace z oficiálních zdrojů upravené pro veřejnost odborníky s uvedením zdrojů informací.

Dotazník pro pacienta k vyhodnocení příznaků a rozhodnutí se o dalším postupu (MZd). 

Jak postupovat, když mám příznaky.

Postup pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Těhotenství a koronavirusinformace MZdr, informace SZÚ

Hospitalizace psychiatrických pacientů v COVID-19.

Odběrová místa COVID-19 v Ostravě (na všech testují samoplátce, cena je různá)

Celostátní web k vyhledání volné kapacity odběrových míst. 

Sebetrasování (sebereportování): 

Pokud máte pozitivní test, přijde vám odkaz na webový formulář, kde vyplníte rizikové kontakty s dalšími lidmi:

  • ušetříte tak čas pracovníkům KHS (nemusí vám volat a informace se dotazovat) i lidem, kteří mohou být nakažení (dozví se rychleji o riziku),
  • Epidemiologicky významným kontaktem je kontakt s pozitivně testovanou osobou na Covid-19, s délkou přesahující 15 minut bez ochrany nosu a úst v uzavřeném prostoru na vzdálenost kratší 2 metrů (např. společná jízda autem, sdílení stejné kanceláře, společná domácnost apod.),
  • vyplňujte formulář!

Odběrové místo Fakultní nemocnice Ostrava. Informace ke COVID-19 na webu FNO

Odběrové místo Městské nemocnice Ostrava (Fifejdy). Informace ke COVID-19 na webu MNO včetně informací pro běžné pacienty (omezení provozu)

Odběrové místo Vítkovické nemocnice

Odběrové místo EUC klinika v Ostravě-Porubě.

Odběrové místo SPADIA LAB v Moravské Ostravě (ul. Lechowiczova).

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava. 

Seznam odběrových míst v ČR (MZd).

Informace SÚKL k vystavování lékařských předpisů elektronicky (e-recept jako sms nebo email).

Aktualizované informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Aktualizované informace Státního zdravotního ústavu, včetně aktuálních statistických dat, informací Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evpropského centra pro prevenci a kontrolu nemoci (ECDC).

Statistické informace Ministerstva zdravotnictví ČR o rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice.