Dokumenty

Metodické materiály, příručky a publikace

Asistent pedagoga

Manuál práce asistenta pedagoga

Metodika práce asistenta pedagoga – průřez

Metodika – žák s ADHD

Metodika – žák s mentálním postižením

Metodika – žák s narušenou komunikační schopností

Metodika – žák s poruchou autistického spektra

Metodika – žák s tělesným postižením

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Standard práce asistenta pedagoga

Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj

Školní asistent

Manuál asistent v mateřské škole

Manuál asistent v základní škole

Metodika – žák se sociálním znevýhodněním

Školní asistent – metodická příručka

Školní asistent – výklad OPVVV

Hejného metoda v MŠ

Školka hrou – jaro – ukázka z publikace

Školka hrou – léto – ukázka z publikace

Školka hrou – podzim – ukázka z publikace

Školka hrou – zima – ukázka z publikace

Společné vzdělávání

Seznam odborné literatury k zápůjčce

Metodika pro školní sociální pedagogy

Standardy inkluzivního vzdělávání

Dopady reformy společného vzdělávání 2018

Metodika tvorby strategického plánu pro vytváření inkluzivního prostředí školy

Podpůrná opatření ve výuce

Podpůrná opatření – role asistenta

Podpůrná opatření – žák se sociálním znevýhodněním

Rádce pro inkluzi

Třístupňový model péče

Začleňování romských dětí do mateřských škol

Odborná literatura k zapůjčení

100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí (ISBN: 9788026212966)
Asistent pedagoga a klima třídy (ISBN: 9788074964190)
Asistent pedagoga v mateřské škole (ISBN: 9788074963940)
Cesta k inkluzi (ISBN: 9788073877651)
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (ISBN: 9788073679316)
Didaktika osobnostní a sociální výchovy (ISBN: 9788024744735)
Dyslexie (ISBN: 9788025330760)
Inkluze v mateřské škole (ISBN: 9788026213659)
Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole (ISBN: 9788088163725)
Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole (ISBN: 9788088163725)
Každé dítě má talent (ISBN: 9788075493255)
Konec školní nudy (ISBN: 9788027122547)
Logopedické hry pro větší děti (ISBN: 9788026213949)
Motivační rozhovory ve škole (ISBN: 9788026212744)
Motivační tříminutovky (ISBN: 9788026207948)
Nadané dítě (ISBN: 9788027105120)
Nadané dítě ve škole (ISBN: 9788026212485)
Předškoláci ve školce (ISBN: 9788026209966)
Reedukace specifických poruch (ISBN: 9788026206453)
Sociální psychologie pro pedagogy (ISBN: 9788024746746)
Současná psychopatologie pro pomáhající profese (ISBN: 9788026206965)
Speciální pedagogika (ISBN: 9788027100958)
Šest kroků ke zvládnutí ADHD (ISBN: 9788026210351)
Školský zákon (ISBN: 9788073654085)

Literaturu je možné si po domluvě absenčně zapůjčit na MMO, Sokolská 28, kancelář č. 114.

Odpovědné osoby:

Mgr. Katarína Rudyncová – koordinátor inkluze
krudyncova@ostrava.cz
599 443 119, 727 868 183