Aktuality

sociální bydlení autor takasu

Pracovní skupina sociálního bydlení proběhla online

|

15. října 2020 proběhlo další setkání odborníků v oblasti sociálního bydlení k naplňování Akčního plánu koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Sociálnímu bydlení je nezbytné věnovat pozornost kontinuálně a systematicky, plánované setkání proto nebylo odloženo, ale proběhlo online. Informovali jsme o zahraničních i českých dobrých praxích podpory osob bez střechy v průběhu pandemie COVID-19, o iniciativě Za […]

Sbírka potravin a ošacení na Magistrátu města Ostravy 2020

Proběhla tradiční sbírka potravin a ošacení

|

Zaměstnanci oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (oddělení SPM) se neomezují pouze na své základní pracovní povinnosti, ale rozhodli se dělat i něco navíc. Proto už několik let organizují sbírku potravinové pomoci a sbírku ošacení. Potravinová sbírka Potravinová sbírka je zaměstnanci oddělení SPM pořádána již 9 let v řadě […]

Newsletter sociálního začleňování říjen 2020

Vyšel další newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období června až října 2020. Najdete v něm informace o projektech realizovaných městem Ostrava – sociální bydlení, Sociopoint, rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání. O projektech partnerů – rozšíření služby sociální rehabilitace Charity Ostrava, zavedení služby Zdravotně-sociální pomoc a podpoře inkluzivního vzdělávání v sociálně vyloučených […]

sdílení dobré praxe MPSV

Sdílení dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb

|

Dosahujete v poskytování sociálních služeb tak dobrých výsledků, že je lze doporučit jako vhodné a příkladné pro ostatní poskytovatele? Podělte se o ně přihlášením do projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovatele. Přihlášky je možné zasílat do 31. 12. 2020. Výhody zapojení se:• možnost prezentace […]

Nová radnice Ostrava

Aktuální informace o provozu magistrátu

|

Sledujte prosím aktuální informace o provozu Magistrátu města Ostravy po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Aktuální informace jsou uvedeny pod tímto odkazem. Je omezen vstup veřejnosti do budov magistrátu. Totéž platí pro další veřejné instituce a úřady v Ostravě, sledujte proto webové stránky těchto institucí.

Náhradní rodinná péče Ostrava

Pravidelné setkání k náhradní rodinné péči

|

Na Magistrátu města Ostravy proběhlo 1. října 2020 tradiční pracovní setkání zástupců institucí a organizací působících v Ostravě v oblasti náhradní rodinné péče se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).   Setkání se konají zpravidla 2x ročně, v letošním roce však s ohledem na epidemiologickou situaci bylo uskutečněno jen jednou. Program byl zaměřen na formu náhradní rodinné péče, […]

noční život_ autor pressmaster_97703200

Kulatý stůl Bezpečný noční život

|

Ostrava je vnímána jako město festivalů a bohatého nočního života, páté setkání Kulatého stolu k činnosti poskytovatelů protidrogového terénu se proto zaměřilo právě tímto směrem. Noční život je často spojen s nadužíváním alkoholu, drog, se ztrátou osobních věcí, agresivním chováním nebo vandalismem. Své zkušenosti se snižováním rizik spojených s nočním životem prezentovali Otakar Veselý z […]

Senior_autor foto_didesign web

Odborníci se zaměří na včasné odhalování domácího násilí na seniorech

|

Ve čtvrtek 3. září 2020 proběhlo úvodní setkání ostravských odborníků k tématu domácího násilí na seniorech. Propojili se tím sociální pracovníci, zástupci samosprávy, nemocnic, městské i státní policie, probační a mediační služby, státního zastupitelství a poskytovatelů sociálních služeb. Specialisté se shodli, že je nezbytné věnovat větší pozornost včasnému odhalování násilí na seniorech, zefektivnění vzájemné spolupráce […]

Ostrava rodinná politika

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

|

Vést dialog s ostravskými rodinami je jedním z cílů rodinné politiky města. Abychom zjistili, co potřebují, jak tráví volný čas a co jim chybí, připravili jsme spolu s Ostravskou univerzitou dotazníkový průzkum. Vyplnění dotazníku nezabere více než 15 minut. Zapojte se a pomozte nám ke smysluplnému nasměrování aktivit města. Děkujeme. Dotazník zjišťuje: nakolik jsou respondenti spokojeni […]

Ostrava dotace 2021

Dotační řízení na rok 2021 vyhlášeno

|

Statutární město Ostrava vyhlásilo dotační řízení v oblastech: Prevence kriminality Protidrogová prevence Sociální péče Žádosti lze podávat předepsaným způsobem v termínu od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020. Podmínky a podrobné informace k dotačnímu řízení ke každé oblasti najdete pod jednotlivými odkazy. Zde najdete rozcestník s informacemi o všech oblastech, na které město Ostrava […]