Ostrava je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt

|

Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018. Ostrava byla nominována v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí. „Ostrava reaguje na potřebu funkčního systému sociálního bydlení ve městě. […]

Ostrava má koncepci rodinné politiky

|

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 19. 9. 2018 Koncepci rodinné politiky města Ostravy na období 2019-2022 včetně Akčního plánu. Začíná tak proces naplňování stanovených cílů směřujících k podpoře rodin žijících na území města i navržených prorodinných opatření. „Ostrava chce být městem přátelským rodině, odkud lidé neodcházejí, rádi se do něj vracejí a přicházejí sem žít svůj […]

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018

|

Zastupitelstvo města Ostravy v roce 2015 schválilo Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 k řešení sociálního vyloučení. Na přípravě a samotné realizaci se podíleli zástupci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, Úřadu práce ČR, nestátních neziskových organizací a dalších lokálních partnerů. Za dobu tří let se podařilo úspěšně čerpat dotace z Evropského sociálního fondu ve výši […]

Společné setkání

|

Dne 29.8.2018 se sešli nájemníci sociálních bytů, které byly vyčleněny v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“. Důvodem setkání bylo neformální navázání vztahů mezi bydlícími lidmi a ostatními pracovníky, kteří se na realizaci projektu podílejí. Setkání mělo velmi přátelský charakter, zúčastnění si při opékání špekáčků vyměňovali rady a tipy, sdíleli své […]

Koncept bydlení uspěl v Evropě

|

Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je finalistou mezinárodní soutěže. Zástupci Ostravy v čele náměstkem primátora Michalem Mariánkem převzali na slavnostním ceremoniálu ve Štrasburku nominaci. Nyní o projektu může hlasovat i široká veřejnost v celé Evropské unii. Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy vyhlásilo v úterý 3. července finalisty soutěže […]

Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 – Podpora sociálního podnikání

|

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10. 7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2   Na semináři Vás seznámíme s revidovanou výzvou […]

Ostravský projekt finalistou mezinárodní soutěže

|

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy zveřejnilo seznam finalistů RegioStars 2018, soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU. Odborná porota vybírala ze 102 projektů v pěti kategoriích. Ostravský projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava je jedním z 5 finalistů v kategorii „Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám“. Projekt statutárního města […]

Koncepce míří do finále

|

Připravovanou Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy nyní čeká finalizace. Aktuálně probíhají poslední úpravy, připomínkové řízení běží do 8. června 2018. Koncepce je členěna na analytickou a návrhovou část, nedílnou součástí jsou podrobné přílohy. Strategický dokument vznikl pečlivým zkoumáním potřeb rodin a hledáním příležitostí ke zlepšení. Vychází z důkladné analýzy současného stavu prorodinných aktivit na území města Ostravy. Opatření, […]

Na vzdělávacích seminářích jsou ještě volná místa

|

K dispozici jsou poslední volná místa na seminářích k posílení rodičovských kompetencí pro pěstounské rodiny či rodiny navázané na OSPOD. Zkušení lektoři seznámí účastníky praktickou, interaktivní formou s problematikou rizik v dětském věku, výchovnými problémy, či otázkami spolupráce se školou. Semináře jsou zdarma, probíhají v Sociální akademii Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. od 16. hodiny a všichni účastníci po jejich […]

Další jednání pracovní skupiny

|

Dne 10. května se podruhé sešla pracovní skupina sociálního bydlení. Předmět jednání tematicky navazoval na témata z předešlého setkání – hodnocení bytové situace, indikátory k sociálním bytům a hodnocení úspěšnosti zabydlených domácností. Navazovalo představení metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace, prezentována byla také prognóza demografického vývoje. Další část setkání byla věnována problematice velikosti bytového fondu, nastavení rolí jednotlivých aktérů […]