Pražané přijeli sbírat zkušenosti do Ostravy

|

Ostravský projekt sociálního bydlení uspěl v evropské soutěži RegioStars 2018. Pracovního sociálního odboru pražského magistrátu včetně radních přijeli pro zkušenosti a inspiraci do Ostravy, aby mohli podobný projekt uvést do praxe i v hlavním městě. Město Ostrava se dlouhodobě věnuje podpoře lidem, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách. Projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je […]

Světový den sociální práce

|

Město Ostrava si společně s dalšími národními a mezinárodními organizacemi připomíná Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků od roku 1983 vždy na třetí úterý v měsíci březnu. Letos připadá na úterý 19. března. Světový den sociální práce se každý rok zaměřuje na určité téma. „Letos je tématem podpora významu mezilidských vztahů. Ostrava dlouhodobě usiluje […]

Metodické setkání školních psychologů a speciálních pedagogů

|

Sdílet a předávat si své zkušenosti nebo procházet některé kazuistiky měli možnost školní psychologové pracující napříč celou Ostravou na dalším z metodických setkání. To se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 3. 2019 na Magistrátu města Ostravy. Další metodické setkání pro školní psychology nejen ze škol zapojených v projektu, ale i pro ty z dalších ostravských škol, je naplánováno na […]

Hledáme koordinátora inkluze

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II hledáme koordinátora inkluze. Náplň práce: koordinace a řízení činnosti vzdělávání v rámci inkluze realizace besed, seminářů, stáží a různých vzdělávacích aktivit dle potřeb a plánů klíčových aktivit vytváření podpory inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání provádění identifikací, pojmenovávání a vyhodnocování případných „bariér“ Nabízíme: stabilitu, flexibilitu, odbornost […]

Vzdělání základ života

|

Dítě, které nerozumí požadavkům učitele, učitel, který nezná specifika práce s dítětem z odlišného sociálního nebo kulturního prostředí, rodina, která se obává komunikace se školou. Jen málo z výčtu potíží, se kterými se potýká školství a rodiny s dětmi.   Nezisková organizace Vzájemné soužití o. p. s. ve spolupráci se základními a mateřskými školami z Ostravy a Ostravskou univerzitou navázala […]

Novela insolvenčního zákona

|

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident Miloš Zeman novelu insolvenčního zákona, která byla schválena poslanci a senátory. Novela insolvenčního zákona má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti – na oddlužení po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy […]

Dluhová platforma Ostrava

|

V prosinci 2018 proběhlo první setkání Dluhové platformy Ostrava, které se zúčastnili pracovníci občanských a dluhových poraden a zástupci sociálních služeb pracujících s předluženými osobami.  Programem jednání byl workshop vedený Zuzanou Dopitovou z Agentury pro sociální začleňování na téma Zastavování exekucí z důvodu neplatné rozhodčí doložky. Účastníci workshopu měli možnost sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe. V další části […]

Hledáme školní psychology

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava hledáme školní psychology se zájmem: spoluvytvářet a budovat proinkluzivní prostředí na místních školách (28 zapojených základních škol na území SMO) podílet se na tvorbě a zavádění standardů inkluzivního vzdělávání v prostředí ostravských základních škol pracovat v dynamickém kolektivu odborníků Nabízíme: stabilitu, flexibilitu, odbornost a podporu v adaptační fázi: práce […]

Hledáme speciální pedagogy

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava hledáme speciální pedagogy se zájmem: spoluvytvářet a budovat proinkluzivní prostředí na místních školách (28 zapojených základních škol na území SMO) podílet se na tvorbě a zavádění standardů inkluzivního vzdělávání v prostředí ostravských základních škol pracovat v dynamickém kolektivu odborníků Nabízíme: stabilitu, flexibilitu, odbornost a podporu v adaptační fázi: práce […]

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

V listopadu 2018 proběhl Kulatý stůl k sociálnímu bydlení, jeho organizací město navázalo na aktivitu, která se konala v rámci aktivit Komunitního plánování. Jednání se účastnily zástupci magistrátu, úřadů městských obvodů, nestátních neziskových organizací či univerzity. Úvodním bodem setkání bylo vyhodnocení údajů k sociálnímu bydlení na území statutárního města Ostravy. Na základě zaslaných údajů je […]