Vyšel nový Newsletter Sociálního začleňování!

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období prosince 2019 a první části roku 2020. Newsletter má tentokrát nezvykle velký rozsah. Najdete v něm informace hned o 7 úspěšně ukončených projektech, 6 průběžně realizovaných a jednom úplně novém! Přidali jsme i další zajímavosti, jako jsou odkazy na Hřiště otevřená veřejnosti, […]

Proběhlo jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost

|

V červnu proběhlo v prostorách Agentury pro sociální začleňování v Ostravě další setkání členů Pracovní skupiny Zaměstnanost. Jeho náplní byl workshop Šikana a bossing  z pohledu všech zúčastněných vedený Mgr. Šárkou Homfray, která se tématem šikany v pracovních vztazích dlouhodobě zabývá. Téma vzešlo z podnětu a zkušeností členů skupiny a bylo diskutováno z pohledu všech zúčastněných. Lektorka vymezila […]

Další setkání Dluhové platformy

|

24. 6. 2020 se uskutečnilo další jednání Dluhové platformy Ostrava. Tentokrát byla řešena aktuální legislativní opatření týkající se insolvenčního zákona, problematika zastavení exekucí a oddlužení podnikatelů. Předmětem bloku, který vedl lokální expert na dluhovou problematiku ASZ Mgr. Petr Šeda, bylo předání informací o probíhajících legislativních změnách a diskuze nad dopady na cílové skupiny, se kterými pracují […]

Občanská poradna Slezské diakonie pracovala bez přerušení

|

Občanská poradna Slezské diakonie poskytuje odborné sociální poradenství lidem v náročných životních situacích. Lidé potřebovali pomoc i v době pandemie, kdy jsme se ze dne na den všichni ocitli ve zcela nečekaném, neznámém a nejistém období. I přes náročné podmínky a ochranná opatření poskytovala poradna své služby bez omezení. Ubylo osobních konzultací, lidé se však […]

V Adelante pracovali v režimu 24/7

|

V sociálních službách Adelante Armády spásy v České republice, z. s. (AS) vybudovali v době nouzového stavu zázemí pro muže a ženy bez přístřeší, kteří nemohli dobu omezeného vycházení prožít ve svých domácnostech jako ostatní obyvatelé Česka. Díky tomu mohli lidé naplnit nejen své základní životní potřeby a trávit čas v bezpečném prostředí, ale získat […]

Salesiáni ušili 2000 roušek a pomáhali dětem

|

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, kde se věnují výchově a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže, muselo v průběhu nouzového stavu přerušit svou činnost. Salesiáni však nezaháleli! Zjišťovali, jak jsou na tom děti s počítači a připojením k internetu, aby mohli plnit online své školní povinnosti, ale také zůstat v kontaktu s pracovníky střediska. Ukázalo […]

Strážníci rozdávali roušky potřebným

|

Díky úzké spolupráci Městské policie Ostrava se statutárním městem Ostrava se ochranné roušky dostávají i k sociálně znevýhodněným občanům. Strážníci i asistenti prevence kriminality (APK) v těchto dnech především dohlíží na dodržování nařízení k ochraně proti šíření nákazy koronavirem. Oslovují občany, poučují je, vysvětlují, odkazují je na další pomoc. Přemýšleli také, jak lidi upozorňovat a současně podpořit […]

Vzájemné soužití pomáhá i v době pandemie

|

Organizace Vzájemné soužití o.p.s. působí v Ostravě více než 20 let. Vznikla na pomoc lidem zasaženým povodní v roce 1997 a pomáhá i teď, v době koronavirové pandemie. Organizace realizuje své činnosti také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojena do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO […]

Metodická setkání

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě III proběhla v květnu tři metodická setkání – speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školních psychologů. Setkání byla věnována problematice OSPOD a vzájemné efektivní spolupráci, dále tématům problémového chování žáků, organizování a realizace školních preventivních programů, agresivních poruch chování žáků a nedirektivním a nerepresivním metodách […]

Oficiální webové stránky v oblasti vzdělávání v Ostravě

|

Město Ostrava spustilo oficiální webové stránky z oblasti vzdělávání talentOVA!!! Najdete zde informace o projektech Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II a III, Talentmanagement,  Klíče pro budoucnost, Fajne školní bistro, Místní akční plán rozvoje vzdělávání, o programu na podporu kariérového poradenství pro žáky základních škol a programu Bilingva na podporu cizojazyčného vzdělávání,  o […]