Aktuality

Ilustrační foto _©pressmaster_AdobeStock_167819372 (1)

Přijďte si zacvičit a zasportovat na bezpečná hřiště

|

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek. Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech a o […]

APK a MPO

Projekt Asistent prevence kriminality v Ostravě pokračuje i v roce 2021

|

Zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech města Ostravy prostřednictvím asistentů prevence kriminality, to je cílem již desáté periody projektu. Aktuálně je na území statutárního města Ostravy zařazeno 7 asistentů prevence kriminality (APK). Ti pracují pod vedením zkušeného mentora, vybraného z řad strážníků Městské policie Ostrava. Kdo je asistent […]

Ostrava rodinná politika

Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit?

|

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině – na to ostravské rodiny v průzkumu upozorňovaly nejčastěji. Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny. Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravská univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů. Téměř třetina podnětů souvisela s bezpečím – ve vztahu ke kriminalitě, ale […]

virus-4937553_1920

Korozcestník končí – děkujeme všem!

|

Vážení kolegové, na tomto místě jste více než rok byli zvyklí nacházet souhrnné informace týkající se situace vznikající z důvodu řešení pandemie COVID-19. Naše životy se postupně vrací k normálu a tak jsme se rozhodli ukončit i provoz Informačního rozcestníku Koronavirus. Chtěl bych zde vyjádřit, že velmi oceňuji organizace poskytující sociální služby za naplňování potřeb […]

otec_miminko_AdobeStock_246001330

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako pomoc dítěti v krizi

|

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále PPPD) je jedním z opatření, kterým lze pomoci dítěti v krizovém období, kdy se o něj nemohou starat vlastní rodiče. Účelem je zejména poskytnout rodičům dítěte čas na úpravu svých poměrů tak, aby o něj mohli dále pečovat. Pokud to z různých důvodů nelze, pak je zde prostor pro […]

NF§_informacnitabuleprodetiamladezdoskol-pomocvnouzi.pdf

Plakát pomáhá dětem a mládeži s řešením problémů

|

Plakát s informacemi, kde hledat pomoc při řešení nejčastějších starostí dětí vytvořil Nadační fond Paragraf pro žáky a studenty ostravských škol. Plakát ve formátu A1 byl distribuován do 50 škol na území statutárního města Ostravy. Nápad vznikl na základě častých podnětů, se kterými se Nadační fond Paragraf setkává, jako jsou problémy dětí a mládeže s domácím […]

bezdomovectvi_foto-MMOSPAM_zimni-program_resize-pro-web_IMG_20210202_091803

Zimní program opět pomáhal lidem bez přístřeší

|

Město Ostrava ve spolupráci s neziskovými organizacemi Charita Ostrava a Armáda spásy v ČR, z. s. připravili na letošní zimu rozšířenou nabídku služeb pro přibližně 400 lidí, kteří v Ostravě žijí „na ulici“. Možnost pobýt v teple využívalo cca 80–100 lidí denně. Tzv. Zimní program probíhal od listopadu 2020 do března 2021. Jeho součástí bylo posílení […]

videohovor_seminář_AdobeStock_346117565

Pracujeme na aktualizaci akčního plánu sociálního bydlení

|

Statutární město Ostrava připravuje aktualizaci Akčního plánu Koncepce sociálního bydlení. Odborná pracovní skupina nastavuje prioritní oblasti a cíle sociálního bydlení. Zkoušíme inovativní nástroje Při jednání pracovní skupiny bylo využito interaktivní online prostředí Mural a metody strategického plánování vytváření scénáře budoucnosti. Zabývali se katastrofickou modelovou situací, kdy je sociální bydlení nedostupné – je nedostatek vyčleněných bytů […]

2021-WSWD-POFinal-CzechPaths

Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

|

Statutární město Ostrava je jednou z národních i mezinárodních organizací a institucí, které si připomínají Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků (IFSW) na třetí úterý v měsíci březnu. Letos tedy připadá na 16. března 2021. Téma letošního Světového dne sociální práce zní Jsem díky Vám – Posilujeme solidaritu a globální propojení. Prezidentka ISFW Silvana […]

Journalist. News conference.

Vyšel jarní newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter sociálního začleňování, který ukazuje aktivity a informace z období listopadu 2020 až února 2021. Je i malým poděkováním všem ostravským sociálním pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 16. března. V newsletteru najdete informace o aktivitách realizovaných městem Ostrava – sociální práci v sociálním bydlení, on-line aktivitách Sociopointu, rozvoji rovného […]