Základní informace

bezdomovectvi_foto-MMOSPAM_zimni-program_resize-pro-web_IMG_20210202_091803

Zimní program opět pomáhal lidem bez přístřeší

|

Město Ostrava ve spolupráci s neziskovými organizacemi Charita Ostrava a Armáda spásy v ČR, z. s. připravili na letošní zimu rozšířenou nabídku služeb pro přibližně 400 lidí, kteří v Ostravě žijí „na ulici“. Možnost pobýt v teple využívalo cca 80–100 lidí denně. Tzv. Zimní program probíhal od listopadu 2020 do března 2021. Jeho součástí bylo posílení […]

videohovor_seminář_AdobeStock_346117565

Pracujeme na aktualizaci akčního plánu sociálního bydlení

|

Statutární město Ostrava připravuje aktualizaci Akčního plánu Koncepce sociálního bydlení. Odborná pracovní skupina nastavuje prioritní oblasti a cíle sociálního bydlení. Zkoušíme inovativní nástroje Při jednání pracovní skupiny bylo využito interaktivní online prostředí Mural a metody strategického plánování vytváření scénáře budoucnosti. Zabývali se katastrofickou modelovou situací, kdy je sociální bydlení nedostupné – je nedostatek vyčleněných bytů […]

2021-WSWD-POFinal-CzechPaths

Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

|

Statutární město Ostrava je jednou z národních i mezinárodních organizací a institucí, které si připomínají Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků (IFSW) na třetí úterý v měsíci březnu. Letos tedy připadá na 16. března 2021. Téma letošního Světového dne sociální práce zní Jsem díky Vám – Posilujeme solidaritu a globální propojení. Prezidentka ISFW Silvana […]

Journalist. News conference.

Vyšel jarní newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter sociálního začleňování, který ukazuje aktivity a informace z období listopadu 2020 až února 2021. Je i malým poděkováním všem ostravským sociálním pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 16. března. V newsletteru najdete informace o aktivitách realizovaných městem Ostrava – sociální práci v sociálním bydlení, on-line aktivitách Sociopointu, rozvoji rovného […]

Sociálně právní ochrana dětí Ostrava

Orgány sociálně-právní ochrany dětí hrají významnou roli v zajišťování práv dětí

|

Zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí je smyslem nové Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029, kterou schválila vláda 14. prosince 2020. Cílem strategie je vytvořit systém spolupráce pro ochranu a zkvalitnění života všech dětí a jejich rodin, především však dětí v obtížných životních situacích. Česká republika tímto dokumentem vyjadřuje své dlouhodobé […]

Fajna rodina

Ostrava má akční plán rodinné politiky na rok 2021

|

Rada města schválila 26. ledna Akční plán pro rodinnou politiku na rok 2021. Akční plán má 6 priorit: Komunikace s rodinou Komunitní život Prevence a volný čas Síla rodiny Svobodná volba Zdroje Na přípravě dokumentu se od podzimu 2020 podílelo několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center i aktivních […]

Vzdělávání on-line Ostrava AdobeStock_384578757

Zjistěte, jak se daří propojovat odborníky on-line

|

Jak se v Ostravě daří navazovat meziresotní spolupráci odborníků v sociální oblasti se dozvíte v našem nejnovějším článku OSTRAVĚ SE DAŘÍ PROPOJOVAT SLUŽBY ON-LINE. Zjistěte, co si o tom myslím sami účastníci a jak jim práce ve virtuálních místnostech vyhovuje. Ilustrační foto.

Zimní program pro osoby bez domova v Ostravě

Město zvýšilo na zimu kapacitu služeb pro lidi bez přístřeší

|

Město Ostrava každoročně v zimních měsících spouští zimní program pro osoby bez přístřeší – posílena je terénní sociální práce i kapacita služeb nabízejících možnost noclehu v teple. V průběhu zimního programu terénní pracovníci vyhledávají lidi bez domova, nabízí jim poradenství, pomoc a informace, kde se v teple najíst nebo přečkat mrazivé počasí. Nízkoprahová denní centra […]

Sociální bydlení v Ostravě, rodina, domácnost

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení – interaktivně a online

|

Na území města žije velké množství domácností, které tíží problémy s bydlením, proto i v době nouzového stavu proběhl kulatý stůl s tematikou sociálního bydlení. V Ostravě bylo evidováno celkem 465 sociálních bytů, v nichž žije cca 1 300 osob, z toho téměř 500 dětí. Další množství domácností ale pomoc a podporu v oblasti bydlení stále potřebuje. Je tedy důležité rozšiřovat […]

sociální bydlení_autor © Romolo Tavani_Adobe Stock

Přečtěte si článek o dobré praxi v sociálním bydlení

|

V rubrice Newsletter a články jsme zveřejnili nejen nejnovější Newsletter sociálního začleňování, ale i článek o tom, jak sociální bydlení v Ostravě zlepšuje životní podmínky 76 dětem v 60 aktuálně zabydlených domácnostech. Je to hezké čtení, tak si jej nenechte ujít!