Aktuality

Inkluzivní vzdělávání dětí v mateřských školách

Zahájen projekt sociální inkluze v mateřských školách

|

Na začátku září v Ostravě odstartoval více než dvouletý projekt podpory inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Projekt je zaměřen především na předškoláky a ve spolupráci s městem jej připravuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka. Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě navazuje na předchozí projekt RRP OV II. Posílí rovné příležitosti dětí […]

Kraj schválil Školskou inkluzivní koncepci

|

Dne 5. 3. 2020 byla Odbornou platformou společného vzdělávání schválena Školská inkluzivní koncepce Moravskoslezského kraje (ŠIK). Jejím cílem je naplánování aktivit ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách, respektujícího základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. Koncepce byla zpracována ve spolupráci odborníků i rodičů a žáků. ŠIK […]

Vyšel nový Newsletter Sociálního začleňování!

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období prosince 2019 a první části roku 2020. Newsletter má tentokrát nezvykle velký rozsah. Najdete v něm informace hned o 7 úspěšně ukončených projektech, 6 průběžně realizovaných a jednom úplně novém! Přidali jsme i další zajímavosti, jako jsou odkazy na Hřiště otevřená veřejnosti, […]

Metodická setkání

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě III proběhla v květnu tři metodická setkání – speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školních psychologů. Setkání byla věnována problematice OSPOD a vzájemné efektivní spolupráci, dále tématům problémového chování žáků, organizování a realizace školních preventivních programů, agresivních poruch chování žáků a nedirektivním a nerepresivním metodách […]

logo talentOVA, oficiální stránky města.

Oficiální webové stránky v oblasti vzdělávání v Ostravě

|

Město Ostrava spustilo oficiální webové stránky z oblasti vzdělávání talentOVA!!! Najdete zde informace o projektech Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II a III, Talentmanagement,  Klíče pro budoucnost, Fajne školní bistro, Místní akční plán rozvoje vzdělávání, o programu na podporu kariérového poradenství pro žáky základních škol a programu Bilingva na podporu cizojazyčného vzdělávání,  o […]

Opatření MŠMT – online odkazy

|

Uvolňování opatření v oblasti školství http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi Organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu […]

Projekt SPOLU2 jede v Ostravě už druhým rokem

|

Již druhým rokem realizuje organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. v Ostravě-Přívoze projekt s názvem SPOLU2 (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945). Ve spolupráci  se třemi mateřskými školami (MŠ Šafaříkova 9, MŠ Špálova 32, MŠ P. Pittra Ostrava) se zaměřuje na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a […]

ZŠ Horymírova hledá sociálního pedagoga

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III hledáme sociálního pedagoga, který by působil ve škole Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace. Nástup je možný ihned. V případě zájmu či doporučení napište prosím na email ppolednikova1@ostrava.cz. Další volné odborné pozice naleznete v aktualitě Volné pozice na základních […]

Setkání s neziskovými organizacemi

|

V pondělí 17. 2. 2020 se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy s neziskovými organizacemi z oblasti vzdělávání a podpory rodiny. Cílem setkání bylo mapování projektů NNO a představení možností jejich financování z dotačních titulů města a výzvy MŠMT ČR. Setkání se konalo v budově Magistrátu města Ostravy a zúčastnilo se ho přes desítku neziskových organizací. […]

Odborné vzdělávací semináře v období únor a březen 2020

|

Aktuální výčet odborných vzdělávacích seminářů v rámci projektu RRP OV II v období 02/2020 – 03/2020 • 5. 2. 2020 Hodnoty a hodnotový systém dětí jako nástroj sebepoznání – seminář vede Ing. Renáta Václavková, Ph.D., místo: REGIO, Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka, • 6. 2. 2020 Komunikace s rodičem a problémovým rodičem – seminář vede Bc. Tomáš […]