Vyšel nový Newsletter Sociálního začleňování!

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období prosince 2019 a první části roku 2020. Newsletter má tentokrát nezvykle velký rozsah. Najdete v něm informace hned o 7 úspěšně ukončených projektech, 6 průběžně realizovaných a jednom úplně novém! Přidali jsme i další zajímavosti, jako jsou odkazy na Hřiště otevřená veřejnosti, […]

Metodická setkání

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostravě III proběhla v květnu tři metodická setkání – speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školních psychologů. Setkání byla věnována problematice OSPOD a vzájemné efektivní spolupráci, dále tématům problémového chování žáků, organizování a realizace školních preventivních programů, agresivních poruch chování žáků a nedirektivním a nerepresivním metodách […]

Oficiální webové stránky v oblasti vzdělávání v Ostravě

|

Město Ostrava spustilo oficiální webové stránky z oblasti vzdělávání talentOVA!!! Najdete zde informace o projektech Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II a III, Talentmanagement,  Klíče pro budoucnost, Fajne školní bistro, Místní akční plán rozvoje vzdělávání, o programu na podporu kariérového poradenství pro žáky základních škol a programu Bilingva na podporu cizojazyčného vzdělávání,  o […]

Opatření MŠMT – online odkazy

|

Uvolňování opatření v oblasti školství http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi Organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu […]

Projekt SPOLU2 jede v Ostravě už druhým rokem

|

Již druhým rokem realizuje organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. v Ostravě-Přívoze projekt s názvem SPOLU2 (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945). Ve spolupráci  se třemi mateřskými školami (MŠ Šafaříkova 9, MŠ Špálova 32, MŠ P. Pittra Ostrava) se zaměřuje na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a […]

ZŠ Horymírova hledá sociálního pedagoga

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III hledáme sociálního pedagoga, který by působil ve škole Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace. Nástup je možný ihned. V případě zájmu či doporučení napište prosím na email ppolednikova1@ostrava.cz. Další volné odborné pozice naleznete v aktualitě Volné pozice na základních […]

Setkání s neziskovými organizacemi

|

V pondělí 17. 2. 2020 se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy s neziskovými organizacemi z oblasti vzdělávání a podpory rodiny. Cílem setkání bylo mapování projektů NNO a představení možností jejich financování z dotačních titulů města a výzvy MŠMT ČR. Setkání se konalo v budově Magistrátu města Ostravy a zúčastnilo se ho přes desítku neziskových organizací. […]

Odborné vzdělávací semináře v období únor a březen 2020

|

Aktuální výčet odborných vzdělávacích seminářů v rámci projektu RRP OV II v období 02/2020 – 03/2020 • 5. 2. 2020 Hodnoty a hodnotový systém dětí jako nástroj sebepoznání – seminář vede Ing. Renáta Václavková, Ph.D., místo: REGIO, Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka, • 6. 2. 2020 Komunikace s rodičem a problémovým rodičem – seminář vede Bc. Tomáš […]

Volné pozice na základních školách

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III hledáme školní psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy, kteří zaujmou místo na ostravských základních školách. Aktuálně nabízené volné pozice můžete vidět v tabulce níže, společně s kontakty na jednotlivé základní školy. ŠKOLA NÁZEV POZICE EMAIL TELEFON ZŠ Gen. Janka, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky Psycholog      […]

Metodická setkání v lednu 2020

|

Již v lednu 2020 máme připravena další metodická setkání odborníků, mezi které patří sociální pedagogové, speciální pedagogové, školní psychologové a školní asistenti. Tyto odborné pozice pomáhají při výuce dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ulehčují a pomáhají v práci učitelům a navzájem si v rámci metodických setkání sdílí zkušenosti, předávají znalosti a navzájem se podporují.   Termíny […]