Stovky pedagogů pomohly tisícům žáků ohrožených školním neúspěchem

|

Na 28 ostravských základních školách pomáhal po tři roky žákům speciální rozšířený pedagogický tým. V rámci projektu s názvem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve města Ostrava do něj přibyli školní psychologové a také speciální a sociální pedagogové. Na pěti pilotních školách mají kromě těchto pozic také školního asistenta a koordinátora inkluze. Projekt, který takto […]

V rámci projektu vznikly dvě nové publikace

|

Dvě nové odborné publikace vznikly díky projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava – první je Metodika pro školní sociální pedagogy z pera samotných sociálních pedagogů, koordinátora inkluze a garantů rozvoje spolupráce. Druhou publikací pak jsou Standardy inkluzivního vzdělávání, na kterých se podíleli jak koordinátoři inkluze z pěti pilotních škol projektu, tak metodik asistentů pedagoga […]

Hledáme školní psychology a speciální pedagogy pro ostravské ZŠ

|

Pro připravovaný projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III hledáme školní psychology a speciální pedagogy, kteří zaujmou místo na ostravských školách. Nabízíme: HPP na plný nebo poloviční úvazek smlouvu od 1. 9. 2019 (na 3 roky) odpovídající platové ohodnocení metodickou pomoc, odborné vedení, pomoc s adaptací v počáteční fázi možnost výběru školy […]

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prošel formálními náležitostmi bez připomínek

|

Navazující projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ prošel dne 21. 5. 2019 bez připomínek formálními náležitostmi. V současné době se čeká na věcné hodnocení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem připravovaného projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území […]

Stáž v Polsku

|

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II si klade za cíl posílení rovných příležitostí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jednou z dílčích aktivit projektu jsou odborné zahraniční stáže, které jsou důležitým zdrojem aktuálních informací a přenosu nových zkušeností z pedagogické praxe. Dále vedou […]

Pozvánka na veřejné besedy

|

Jak řídit školu a nezbláznit se při tom a Spolupráce základní a mateřské školy jsou názvy dvou veřejných besed, které jsou naplánovány v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava na čtvrtek 16. 5. 2019. První z nich začíná ve 13,00 hodin, druhá pak ve 14,30 hodin. Obě se konají na Magistrátu města Ostravy, […]

Učitelé základních škol se účastní kurzů koučinku

|

Jak využívat koučování nejen při své práci zjišťují pedagogové ze ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě a ZŠ Březinova v Ostravě-Zábřehu v kurzu, který se koná v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. „Koučování je rozhovor, v němž kouč pokládá otázky tak, aby si koučovaný uvědomil, co je jeho cílem a jak k němu může […]

Pozvánka na semináře

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II se koná řada besed a seminářů. Na následující z nich zveme také odbornou veřejnost. Žádáme zájemce o účast, aby v předstihu zaslali vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE) na e-mail krudyncova@ostrava.cz.   Termín: 18. 04. 2019, od 13 hod. Téma: Atraktivní a nevšední metody práce s dětmi: […]

Beseda na téma specifika práce s romským žákem

|

Beseda s názvem Specifikace práce s romským žákem se konala 19. 3. 2019 na Magistrátě města Ostravy. Účastníci se společně s lektorem zabývali výchovou dítěte v tradiční romské rodině, přežitky sociálního systému Romů či romským etnolektem jako jazykovou bariérou při vzdělávání romských žáků. Zástupci z řad pedagogů, psychologů, vedení škol i veřejnosti měli možnost nad tématy společně podiskutovat, vznést dotazy i […]

Metodické setkání školních psychologů a speciálních pedagogů

|

Sdílet a předávat si své zkušenosti nebo procházet některé kazuistiky měli možnost školní psychologové pracující napříč celou Ostravou na dalším z metodických setkání. To se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 3. 2019 na Magistrátu města Ostravy. Další metodické setkání pro školní psychology nejen ze škol zapojených v projektu, ale i pro ty z dalších ostravských škol, je naplánováno na […]