Aktuality

DSC09171

Vize koncepce rodinné politiky byla schválena

|

  „Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“ Tak vypadá nová vize koncepce rodinné politiky, kterou schválili členové Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na svém 7. zasedání dne 15. června 2017. Na schůzce ji představila metodička projektu zároveň se záměrem a cíli […]

Aktivizujeme!!!

|

Ženy obtížně uplatnitelné na trhu práce (ať už z důvodu péče o více početnou rodinu, nedostatku praxe či nízké kvalifikace) mají nyní příležitost dostat se ze „začarovaného kruhu“. Klíčová aktivita „Ženy na trhu práce“ nabízí zájemkyním pomoc prostřednictvím aktuálně spouštěných aktivizačních kurzů. Jejich cílem bude právě aktivizace těchto žen – podpora při získání sebejistoty v […]

rodina-transp-sm

Potřebujete poradit v oblasti práva, financí nebo zdraví?

|

Problematické soužití v místě bydliště, potíže s nájemní smlouvou, mezigenerační spory, otázky spojené s dluhy či hospodařením jsou jen částečným výčtem problémů, s kterými se potýká řada lidí.  Najít východisko v takových situacích nebývá vždy jednoduché. Pomoc při řešení nepříznivé životní situace nabízí v rámci projektu bezplatné právní či finanční poradenství, využít lze např. i služeb mediátorů ke zprostředkování dohody o […]

Ohniskové skupiny poskytnou cenné informace

|

Obyvatelé města Ostravy mají možnost ovlivnit svými názory a potřebami připravovanou Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostrava zapojením se do diskuse prostřednictvím tzv. ohniskových skupin. Skupin bylo vydefinováno 10 a to podle fází životního cyklu rodiny. Prostor pro vyjádření tak dostanou jak žáci a studenti, tak i mladé rodiny, rodiny se staršími dětmi, rodiče ve […]

Informační seminář pro zaměstnavatele

|

Osm zástupců z řad potenciálních zaměstnavatelů (domovy pro seniory a nemocnice) se na informačním semináři seznámilo s klíčovou aktivitou „Ženy na trhu práce“ a projevilo o ní zájem. Formou stáží a tréninkových míst tak pomůžou podpořit ženy s kumulací znevýhodnění, které by jinak jen obtížně našly své uplatnění na trhu práce. Pod dohledem přiděleného mentora se zájemkyně seznámí […]

Expertka z Národního centra pro rodinu posílí odborný tým pro tvorbu koncepce

|

Dne 6. ledna 2017 se uskutečnilo 2. jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky – tentokrát již za účasti Mgr. Petry Michalové z Národního centra pro rodinu, která byla do projektu přizvána jako odborný expert. Do diskusí vnesla řadu zajímavých podnětů a svými praktickými zkušenostmi významně obohatí přípravnou fázi procesu utváření koncepce.

Proběhlo 1. jednání Pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky

|

Přibližně dvacítka odborníků z řad zaměstnanců Magistrátu města Ostravy, profesionálů z neziskové oblasti a akademického prostředí, členů Komise pro rodinnou politiku a rodičů, kteří se budou přímo podílet na tvorbě koncepce, se poprvé sešla v prostorách magistrátu dne 23. listopadu 2016. Pracovní skupina byla vytvořena pro účely projektu a naváže na dosavadní práci a výstupy původní pracovní skupiny […]

Workshop k novele zákona o sociálních službách

|

Dne 16. září 2016 proběhl workshop Pracovní skupiny v oblasti podpory rodiny a zdraví. Setkání se věnovalo především návrhu k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který členům a hostům prezentovala Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. (Sdružení sociálních asistentů, z.s.). Mimo členy pracovních skupin se workshopu zúčastnili také zástupci organizací – Dětského centra Domeček, p.o.; Centra pro […]

flag_yellow_high

Byl spuštěn projekt k prevenci ohrožení rodin

|

Magistrát města Ostravy  zahájil realizaci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_26/0003525) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, jehož záměrem je vytvořit ucelený systém podpory rodin na území města. Komplexní prorodinný projekt s velmi praktickými a konkrétně nastavenými aktivitami bude realizován do září 2018. Svými aktivitami reaguje zejména na odchod obyvatel z města, hlavně mladých, […]

Pracovníci projektu Prevence ohrožení rodiny

|

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava. Jedná se o pracovní pozice: Metodik projektu, jehož úkoly jsou: metodické vedení činnosti a moderace jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky, průběžné konzultace připravované koncepce rodinné politiky s pověřenými pracovníky realizačního týmu projektu a města Ostravy, […]