Aktuality

Dobrovolnictví v pěstounských rodinách, respitní péče, ADRA Ostrava

Dobrovolníci pomáhají v pěstounských rodinách

|

17 dobrovolníků pomáhá vyplnit volný čas dětem v ostravských pěstounských rodinách. Umožňuje to dlouholetá spolupráce mezi magistrátem a dobrovolnickým centrem ADRA. Dobrovolníci se věnují dětem v pěstounské péči při hrách a jejich oblíbených činnostech. Navštěvují společně kulturní nebo sportovní zařízení, doprovází je do zájmových kroužků, chodí na procházky a výlety do přírody nebo jen tak spolu tráví […]

metodicka setkani kuratoru AdobeStock_376927551

Metodické setkání kurátorů pro děti a mládež

|

Praktické využití novelizovaných trestních předpisů při práci s dětmi a mládeží a role kurátora v trestním řízení byly hlavními tématy setkání kurátorů pro děti a mládež organizovaného ostravským magistrátem. Pracovní setkávání kurátorů pro děti a mládež působících v oblasti sociální kurately na území statutárního města Ostravy je ojedinělou a vítanou dobrou praxí. Poskytuje prostor pro […]

Ostrava rodinná politika

Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit?

|

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině – na to ostravské rodiny v průzkumu upozorňovaly nejčastěji. Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny. Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravská univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů. Téměř třetina podnětů souvisela s bezpečím – ve vztahu ke kriminalitě, ale […]

otec_miminko_AdobeStock_246001330

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako pomoc dítěti v krizi

|

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále PPPD) je jedním z opatření, kterým lze pomoci dítěti v krizovém období, kdy se o něj nemohou starat vlastní rodiče. Účelem je zejména poskytnout rodičům dítěte čas na úpravu svých poměrů tak, aby o něj mohli dále pečovat. Pokud to z různých důvodů nelze, pak je zde prostor pro […]

bezdomovectvi_foto-MMOSPAM_zimni-program_resize-pro-web_IMG_20210202_091803

Zimní program opět pomáhal lidem bez přístřeší

|

Město Ostrava ve spolupráci s neziskovými organizacemi Charita Ostrava a Armáda spásy v ČR, z. s. připravili na letošní zimu rozšířenou nabídku služeb pro přibližně 400 lidí, kteří v Ostravě žijí „na ulici“. Možnost pobýt v teple využívalo cca 80–100 lidí denně. Tzv. Zimní program probíhal od listopadu 2020 do března 2021. Jeho součástí bylo posílení […]

Journalist. News conference.

Vyšel jarní newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter sociálního začleňování, který ukazuje aktivity a informace z období listopadu 2020 až února 2021. Je i malým poděkováním všem ostravským sociálním pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 16. března. V newsletteru najdete informace o aktivitách realizovaných městem Ostrava – sociální práci v sociálním bydlení, on-line aktivitách Sociopointu, rozvoji rovného […]

Sociálně právní ochrana dětí Ostrava

Orgány sociálně-právní ochrany dětí hrají významnou roli v zajišťování práv dětí

|

Zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí je smyslem nové Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029, kterou schválila vláda 14. prosince 2020. Cílem strategie je vytvořit systém spolupráce pro ochranu a zkvalitnění života všech dětí a jejich rodin, především však dětí v obtížných životních situacích. Česká republika tímto dokumentem vyjadřuje své dlouhodobé […]

Fajna rodina

Ostrava má akční plán rodinné politiky na rok 2021

|

Rada města schválila 26. ledna Akční plán pro rodinnou politiku na rok 2021. Akční plán má 6 priorit: Komunikace s rodinou Komunitní život Prevence a volný čas Síla rodiny Svobodná volba Zdroje Na přípravě dokumentu se od podzimu 2020 podílelo několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center i aktivních […]

Sbírka potravin a ošacení na Magistrátu města Ostravy 2020

Proběhla tradiční sbírka potravin a ošacení

|

Zaměstnanci oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (oddělení SPM) se neomezují pouze na své základní pracovní povinnosti, ale rozhodli se dělat i něco navíc. Proto už několik let organizují sbírku potravinové pomoci a sbírku ošacení. Potravinová sbírka Potravinová sbírka je zaměstnanci oddělení SPM pořádána již 9 let v řadě […]

Newsletter sociálního začleňování říjen 2020

Vyšel další newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období června až října 2020. Najdete v něm informace o projektech realizovaných městem Ostrava – sociální bydlení, Sociopoint, rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání. O projektech partnerů – rozšíření služby sociální rehabilitace Charity Ostrava, zavedení služby Zdravotně-sociální pomoc a podpoře inkluzivního vzdělávání v sociálně vyloučených […]