Rodina a zdraví

bezdomovectvi_foto-MMOSPAM_zimni-program_resize-pro-web_IMG_20210202_091803

Zimní program opět pomáhal lidem bez přístřeší

|

Město Ostrava ve spolupráci s neziskovými organizacemi Charita Ostrava a Armáda spásy v ČR, z. s. připravili na letošní zimu rozšířenou nabídku služeb pro přibližně 400 lidí, kteří v Ostravě žijí „na ulici“. Možnost pobýt v teple využívalo cca 80–100 lidí denně. Tzv. Zimní program probíhal od listopadu 2020 do března 2021. Jeho součástí bylo posílení […]

Journalist. News conference.

Vyšel jarní newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter sociálního začleňování, který ukazuje aktivity a informace z období listopadu 2020 až února 2021. Je i malým poděkováním všem ostravským sociálním pracovníkům u příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 16. března. V newsletteru najdete informace o aktivitách realizovaných městem Ostrava – sociální práci v sociálním bydlení, on-line aktivitách Sociopointu, rozvoji rovného […]

Sociálně právní ochrana dětí Ostrava

Orgány sociálně-právní ochrany dětí hrají významnou roli v zajišťování práv dětí

|

Zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí je smyslem nové Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029, kterou schválila vláda 14. prosince 2020. Cílem strategie je vytvořit systém spolupráce pro ochranu a zkvalitnění života všech dětí a jejich rodin, především však dětí v obtížných životních situacích. Česká republika tímto dokumentem vyjadřuje své dlouhodobé […]

Fajna rodina

Ostrava má akční plán rodinné politiky na rok 2021

|

Rada města schválila 26. ledna Akční plán pro rodinnou politiku na rok 2021. Akční plán má 6 priorit: Komunikace s rodinou Komunitní život Prevence a volný čas Síla rodiny Svobodná volba Zdroje Na přípravě dokumentu se od podzimu 2020 podílelo několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center i aktivních […]

Sbírka potravin a ošacení na Magistrátu města Ostravy 2020

Proběhla tradiční sbírka potravin a ošacení

|

Zaměstnanci oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (oddělení SPM) se neomezují pouze na své základní pracovní povinnosti, ale rozhodli se dělat i něco navíc. Proto už několik let organizují sbírku potravinové pomoci a sbírku ošacení. Potravinová sbírka Potravinová sbírka je zaměstnanci oddělení SPM pořádána již 9 let v řadě […]

Newsletter sociálního začleňování říjen 2020

Vyšel další newsletter sociálního začleňování

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období června až října 2020. Najdete v něm informace o projektech realizovaných městem Ostrava – sociální bydlení, Sociopoint, rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání. O projektech partnerů – rozšíření služby sociální rehabilitace Charity Ostrava, zavedení služby Zdravotně-sociální pomoc a podpoře inkluzivního vzdělávání v sociálně vyloučených […]

Nová radnice Ostrava

Aktuální informace o provozu magistrátu

|

Sledujte prosím aktuální informace o provozu Magistrátu města Ostravy po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Aktuální informace jsou uvedeny pod tímto odkazem. Je omezen vstup veřejnosti do budov magistrátu. Totéž platí pro další veřejné instituce a úřady v Ostravě, sledujte proto webové stránky těchto institucí.

Náhradní rodinná péče Ostrava

Pravidelné setkání k náhradní rodinné péči

|

Na Magistrátu města Ostravy proběhlo 1. října 2020 tradiční pracovní setkání zástupců institucí a organizací působících v Ostravě v oblasti náhradní rodinné péče se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).   Setkání se konají zpravidla 2x ročně, v letošním roce však s ohledem na epidemiologickou situaci bylo uskutečněno jen jednou. Program byl zaměřen na formu náhradní rodinné péče, […]

Ostrava rodinná politika

PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

|

Vést dialog s ostravskými rodinami je jedním z cílů rodinné politiky města. Abychom zjistili, co potřebují, jak tráví volný čas a co jim chybí, připravili jsme spolu s Ostravskou univerzitou dotazníkový průzkum. Vyplnění dotazníku nezabere více než 15 minut. Zapojte se a pomozte nám ke smysluplnému nasměrování aktivit města. Děkujeme. Dotazník zjišťuje: nakolik jsou respondenti spokojeni […]

200828_fandime-rodine_festival_pozvanka

Přijďte na rodinný festival Fandíme rodině!

|

Už máte program na sobotu 19. září? Pojďte se bavit na další ročník rodinného festivalu Fandíme rodině! V bohatém programu na vás čekají koncerty, taneční i folklórní vystoupení, projížďka rikšou, dílničky, hlavolamy pro děti, doprovodný program skautů. Opravdu velkou atrakcí bude Tatra z Dakaru i ukázka zásahu hasičů. Festival pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., […]