Příměstský tábor pro vítkovické děti s asistenty prevence kriminality

|

Na přelomu prázdnin proběhl „Příměšťák“ pro sociálně znevýhodněné děti z Vítkovic. Během týdenního příměstského tábora měly děti ze sociálně vyloučené lokality v Ostravě-Vítkovicích připravený rozmanitý program, který připravili strážníci a asistenti Úseku prevence a propagace. Děti se scházely po celý týden v prostorách ZŠ Šalounova. Navštívily ostravskou ZOO, Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice, kynologický a hipologický oddíl Městské […]

Výběrové řízení pro zájemce o pracovní pozici „Asistent prevence kriminality“

|

Městská policie vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici „Asistent prevence kriminality“. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem statutárního města Ostravy – městské policie. Náplň práce: Asistent prevence kriminality poskytuje služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy. Jedná se zejména o prevenci protiprávního jednání – trestné činnosti a […]

Čtvrté setkání kulatého stolu

|

Začátkem prosince 2018 proběhlo již čtvrté setkání kulatého stolu k provázání poskytovatelů činnosti protidrogového terénu a služeb sociální prevence. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na tématiku zaměstnávání aktivních uživatelů drog. Setkání se tedy tentokrát účastnili také zástupci organizací a institucí zabývající se otázkami zaměstnávání. Pod vedením facilitátora se účastníci setkání společně zamýšleli nad vlastními zkušenostmi s […]

Nabídka volné pracovní pozice – Koordinátor multidisciplinárních týmů

|

Statutární město Ostrava obsadí volné pracovní místo v rámci magistrátu města  Ostravy – Koordinátora multidisciplinárních týmů. Lhůta pro podání přihlášek je 26.11.2017. Předpokládaný nástup koordinátora MdT je v lednu 2018.   Pozice je zřízena na dobu určitou v souvislosti s realizací projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789 (financován z ESF prostřednictvím […]

Kulatý stůl k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence

|

Dne 13. října 2017 se v prostorách organizace Renarkon o. p. s. konal již 3. Kulatý stůl k provázání činnosti poskytovatelů drogového terénu a služeb sociální prevence v Ostravě. Tentokrát na téma spolupráce mezi poskytovateli protidrogového terénu a tzv. nízkoprahovými službami pro děti a mládež.  Zástupci služeb diskutovali o příležitostech spolupráce mezi jednotlivými subjekty a hledali odpovědi […]

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

|

Až do 31. října 2017 se mohou zájemci přihlásit do výběrového řízení na pozici asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem statutárního města Ostravy – Městské policie Ostrava. Náplní práce asistenta prevence kriminality je podílet se na prevenci kriminality ve městě, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných […]

Asistenti prevence kriminality darovali krev

|

Paní Irena Facunová a pan Marko Šariška, asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava (MP Ostrava), se připojili ke svým kolegům strážníkům a dalším zaměstnancům MP Ostrava, kteří dne 13. června 2017 darovali krev v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Akci uspořádala Odborová organizace MP Ostrava s podporou vedení MP Ostrava. Reportáž přímo „z místa činu“ naleznete ZDE.

Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava se setkali s kolegy z okolních obcí

|

  Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. dubna 2017. O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. […]

Asistenti prevence kriminality se učili poskytovat první pomoc

|

Klíčovou oblastí, ovlivňující efektivnost a účinnost výkonu asistentů prevence kriminality v terénu, je vzdělávání a trénink nejrůznějších profesních dovedností. Proto asistenti prevenci kriminality absolvovali v březnu dvoudenní kurz zaměřený na zásady poskytování první pomoci včetně praktického nácviku postupů při resuscitaci, práce s automatickým externím defibrilátorem (AED) nebo ošetření zlomenin za použití vhodných pomůcek pro imobilizaci místa poranění. […]

Bezpečnost zajišťují asistenti prevence kriminality

|

V rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ bylo vytvořeno šest pracovních míst pro tzv. asistenty prevence kriminality. V součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti. Přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Také dohlížejí na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích. […]