Aktuality

foto-koncepce-1024x773 upraveno

Zastupitelstvo schválilo koncepci

|

  Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15. 11. 2017 Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Na tvorbě strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny (PS k údržbě a rozvoji bytového fondu a PS ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení) a také fokusní skupina složena z řad zástupců cílové skupiny. Koncepce je členěna do dvou hlavních částí […]

DSC09171

Koncepce sociálního bydlení v Ostravě míří do finále

|

Vypořádáním posledních připomínek na společném jednání obou pracovních skupin dne 21. září 2017 byla ukončena 1. fáze procesu tvorby Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Vytvořenou koncepci nyní čeká schvalovací proces a následná příprava Akčního plánu, který problematiku rozpracuje do konkrétních opatření. Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevenci ztráty bydlení, vymezení kapacity […]

DSC09233 upraveno

Sociální bydlení v Nizozemsku

|

Zákon o sociálním bydlení byl v Nizozemsku přijat v roce 1901. Stěžejním poskytovatelem sociálního bydlení jsou bytová družstva (celkový počet 350). Státní správa, obce, sdružení nájemníků a bytová družstva úzce spolupracují při realizaci sociálního bydlení. Každý třetí byt v zemi je určen k sociálnímu bydlení. Např. bytové družstvo, které vzniklo v roce 1919, disponuje v současné době 1 860 byty. Z uvedeného počtu […]

Finsko 2 upraveno

Sociální bydlení ve Finsku

|

Finsko má cca 5,5 milionů obyvatel, kteří mohou využívat cca 2,9 milionů bytů. Tento bytový fond byl ze 2/3 postaven po roce 1970. Výstavba v současné době nadále pokračuje. Neziskový poskytovatel sociálního bydlení – organizace Y-Foundation, která byla založena v roce 1985, nakupuje a staví finančně dostupné nájemní bydlení. Vlastní 16 700 bytů v 56 městech a obcích. Princip […]

Nová radnice 1 upraveno

Dva roky od schválení Strategického plánu sociálního začleňování

|

V Ostravě je přes 20 tis. osob ohrožených sociálním vyloučením, odhaduje Marek Mikulec, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování. Na ně se soustředí projekty města a neziskových organizací v oblasti sociálního bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví, vzdělávání a v neposlední řadě v oblasti zaměstnanosti. Statutární město Ostrava spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování dlouhodobě, Memorandum o jejich spolupráci bylo […]

Zabydlujeme!!!

|

Prvních devět rodin v projektu města zaměřeném na pomoc domácnostem v bytové nouzi už začalo bydlet. Obsazeny jsou dva krizové byty a sedm bytů sociálních. V současné době se rodiny v bytech zabydlují a jsou v úzké spolupráci se sociálními pracovníky projektu. Řeší záležitosti týkající se bezprostředně jejich životních situací souvisejících s přestěhováním do nového prostředí. Již bylo evidováno 240 žadatelů o […]

Koncepce vzniká díky vzájemné spolupráci

|

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy vzniká společnou aktivitou členů pracovních a fokusních skupin. Formou týmové práce řeší členové těchto skupin témata spojená se vstupem klienta do sociálního bydlení a motivací majitelů bytového fondu k poskytnutí nájemního bydlení. Zabývají se problematikou sousedství a spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Věnují se rovněž tématu právního systému a financí v oblasti bydlení. Výstupy […]

Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!

|

Dne 18. ledna 2017 proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání byly aktuální aktivity v rámci čtyř městských projektů v oblasti bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví a vzdělávání. Členové výboru získali informace i o projektech, které realizují neziskové organizace. V oblasti vzdělávání byly představeny klíčové části nově schváleného Místního plánu […]

bydleni-transp-sm

Nabídka pracovních míst v projektu – oblast bydlení

|

Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, zaměstnance na 4 pracovní místa – sociální pracovník v oblasti bydlení se zaměřením na přímou sociální práci. Více ZDE

bydleni-transp-sm

Co se děje v projektu města?

|

Od října 2016 do září 2019 město Ostrava realizuje jeden ze svých čtyř projektů zaměřující se na řešení problematiky sociálního vyloučení. Zaměření projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ směřuje, jak už název napovídá, na oblast sociálního bydlení. Díky němu dojde k vytvoření Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a k jejímu pilotnímu ověření […]