Aktuality

bydleni-transp-sm

Ostrava schválila Akční plán pro oblast sociálního bydlení

|

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 19. 6. 2019 Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Primátor Tomáš Macura v úvodním slově zdůrazňuje, že „systémové řešení sociálního bydlení dává ohroženým domácnostem možnost nového startu a získání vlastního domova za předpokladu zodpovědného chování a plnění nastavených podmínek spolupráce. Je to i jedním ze základních předpokladů úspěšného sociálního začleňování.“ […]

fDSC_0585 II

Pražané přijeli sbírat zkušenosti do Ostravy

|

Ostravský projekt sociálního bydlení uspěl v evropské soutěži RegioStars 2018. Pracovního sociálního odboru pražského magistrátu včetně radních přijeli pro zkušenosti a inspiraci do Ostravy, aby mohli podobný projekt uvést do praxe i v hlavním městě. Město Ostrava se dlouhodobě věnuje podpoře lidem, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách. Projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je […]

bydleni-transp-sm

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

V listopadu 2018 proběhl Kulatý stůl k sociálnímu bydlení, jeho organizací město navázalo na aktivitu, která se konala v rámci aktivit Komunitního plánování. Jednání se účastnily zástupci magistrátu, úřadů městských obvodů, nestátních neziskových organizací či univerzity. Úvodním bodem setkání bylo vyhodnocení údajů k sociálnímu bydlení na území statutárního města Ostravy. Na základě zaslaných údajů je […]

Vítězství Regiostars web – kopie – kopie

Ostrava je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt

|

Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018. Ostrava byla nominována v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí. „Ostrava reaguje na potřebu funkčního systému sociálního bydlení ve městě. […]

20180829_151912_resized

Společné setkání

|

Dne 29.8.2018 se sešli nájemníci sociálních bytů, které byly vyčleněny v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“. Důvodem setkání bylo neformální navázání vztahů mezi bydlícími lidmi a ostatními pracovníky, kteří se na realizaci projektu podílejí. Setkání mělo velmi přátelský charakter, zúčastnění si při opékání špekáčků vyměňovali rady a tipy, sdíleli své […]

zástupci města – kopie

Koncept bydlení uspěl v Evropě

|

Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je finalistou mezinárodní soutěže. Zástupci Ostravy v čele náměstkem primátora Michalem Mariánkem převzali na slavnostním ceremoniálu ve Štrasburku nominaci. Nyní o projektu může hlasovat i široká veřejnost v celé Evropské unii. Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy vyhlásilo v úterý 3. července finalisty soutěže […]

Facebook_RegioStarsFinalist 2018

Ostravský projekt finalistou mezinárodní soutěže

|

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy zveřejnilo seznam finalistů RegioStars 2018, soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU. Odborná porota vybírala ze 102 projektů v pěti kategoriích. Ostravský projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava je jedním z 5 finalistů v kategorii „Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám“. Projekt statutárního města […]

jednání foto

Další jednání pracovní skupiny

|

Dne 10. května se podruhé sešla pracovní skupina sociálního bydlení. Předmět jednání tematicky navazoval na témata z předešlého setkání – hodnocení bytové situace, indikátory k sociálním bytům a hodnocení úspěšnosti zabydlených domácností. Navazovalo představení metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace, prezentována byla také prognóza demografického vývoje. Další část setkání byla věnována problematice velikosti bytového fondu, nastavení rolí jednotlivých aktérů […]

m_IMG_4929 upraveno

O sociálním bydlení v Ostravské radnici!!!

|

  Aktuálně vyšlo dubnové číslo novin Ostravská radnice, ve kterém je mimo jiné věnován prostor i problematice sociálního bydlení spojené s projektem – popsány jsou zde zkušenosti z pilotáže, aktuální situace v této oblasti i její další směřování. Více informací přímo na stránkách novin Ostravská radnice (str. 7.)  

bydlení ŘV

Pracovní skupina k sociálnímu bydlení

|

Dne 25. ledna 2018 proběhlo na půdě magistrátu setkání pracovní skupiny k sociálnímu bydlení. Skupinu nově tvoří 28 členů, kteří se budou věnovat přípravě Akčního plánu a souvisejícím aktivitám v návaznosti na schválenou koncepci sociálního bydlení. Předsedou pracovní skupiny byl ustanoven náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví, Mgr. Michal Mariánek. Setkání bylo zaměřeno zejména na […]