Ostrava je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt

|

Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018. Ostrava byla nominována v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí. „Ostrava reaguje na potřebu funkčního systému sociálního bydlení ve městě. […]

Společné setkání

|

Dne 29.8.2018 se sešli nájemníci sociálních bytů, které byly vyčleněny v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“. Důvodem setkání bylo neformální navázání vztahů mezi bydlícími lidmi a ostatními pracovníky, kteří se na realizaci projektu podílejí. Setkání mělo velmi přátelský charakter, zúčastnění si při opékání špekáčků vyměňovali rady a tipy, sdíleli své […]

Koncept bydlení uspěl v Evropě

|

Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je finalistou mezinárodní soutěže. Zástupci Ostravy v čele náměstkem primátora Michalem Mariánkem převzali na slavnostním ceremoniálu ve Štrasburku nominaci. Nyní o projektu může hlasovat i široká veřejnost v celé Evropské unii. Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy vyhlásilo v úterý 3. července finalisty soutěže […]

Ostravský projekt finalistou mezinárodní soutěže

|

Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městské programy zveřejnilo seznam finalistů RegioStars 2018, soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU. Odborná porota vybírala ze 102 projektů v pěti kategoriích. Ostravský projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava je jedním z 5 finalistů v kategorii „Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám“. Projekt statutárního města […]

Další jednání pracovní skupiny

|

Dne 10. května se podruhé sešla pracovní skupina sociálního bydlení. Předmět jednání tematicky navazoval na témata z předešlého setkání – hodnocení bytové situace, indikátory k sociálním bytům a hodnocení úspěšnosti zabydlených domácností. Navazovalo představení metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace, prezentována byla také prognóza demografického vývoje. Další část setkání byla věnována problematice velikosti bytového fondu, nastavení rolí jednotlivých aktérů […]

O sociálním bydlení v Ostravské radnici!!!

|

  Aktuálně vyšlo dubnové číslo novin Ostravská radnice, ve kterém je mimo jiné věnován prostor i problematice sociálního bydlení spojené s projektem – popsány jsou zde zkušenosti z pilotáže, aktuální situace v této oblasti i její další směřování. Více informací přímo na stránkách novin Ostravská radnice (str. 7.)  

Pracovní skupina k sociálnímu bydlení

|

Dne 25. ledna 2018 proběhlo na půdě magistrátu setkání pracovní skupiny k sociálnímu bydlení. Skupinu nově tvoří 28 členů, kteří se budou věnovat přípravě Akčního plánu a souvisejícím aktivitám v návaznosti na schválenou koncepci sociálního bydlení. Předsedou pracovní skupiny byl ustanoven náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví, Mgr. Michal Mariánek. Setkání bylo zaměřeno zejména na […]

Zastupitelstvo schválilo koncepci

|

  Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15. 11. 2017 Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Na tvorbě strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny (PS k údržbě a rozvoji bytového fondu a PS ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení) a také fokusní skupina složena z řad zástupců cílové skupiny. Koncepce je členěna do dvou hlavních částí […]

Koncepce sociálního bydlení v Ostravě míří do finále

|

Vypořádáním posledních připomínek na společném jednání obou pracovních skupin dne 21. září 2017 byla ukončena 1. fáze procesu tvorby Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Vytvořenou koncepci nyní čeká schvalovací proces a následná příprava Akčního plánu, který problematiku rozpracuje do konkrétních opatření. Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevenci ztráty bydlení, vymezení kapacity […]

Sociální bydlení v Nizozemsku

|

Zákon o sociálním bydlení byl v Nizozemsku přijat v roce 1901. Stěžejním poskytovatelem sociálního bydlení jsou bytová družstva (celkový počet 350). Státní správa, obce, sdružení nájemníků a bytová družstva úzce spolupracují při realizaci sociálního bydlení. Každý třetí byt v zemi je určen k sociálnímu bydlení. Např. bytové družstvo, které vzniklo v roce 1919, disponuje v současné době 1 860 byty. Z uvedeného počtu […]