Informace pro žadatele

Podrobnější informace naleznete v informačním letáku.

 

Dne 31.05.2019 byl uzavřen příjem žádostí o sociální byty v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, a to ve všech zapojených městských obvodech.

Stávající žadatelé budou nadále vedení v evidenci žádostí o sociální byty do 30.09.2019, kdy je stanoven termín ukončení realizace projektu. V případě uvolnění sociálního bytu bude potenciální nájemce vybírán z této evidence.

 

Příjem žádostí:

Příjem žádostí probíhá na adrese:

Magistrát města Ostravy,
Sokolská tř. 49,
702 00 Ostrava (budova Diagnostického centra)

Úřední hodiny:

Po a St
8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00

Kontaktní osoba:

Bc. Beata Svobodová, DiS.

kancelář č. 508, 4. patro
tel. 727 950 811, 599 444 231
email: bsvobodova@ostrava.cz