Akční plán

Odbor sociálních věci a zdravotnictví a odbor majetkový Magistrátu města Ostravy pravidelně organizují Pracovní skupinu sociálního bydlení, která zpracovává témata vymezená Koncepcí sociálního bydlení statutárního města Ostravy a pracuje na tvorbě Akčního plánu.

Pracovní skupina sociálního bydlení je složena z 27 členů schválených Radou města. Činnost byla zahájena v lednu 2018.

V rámci přípravy Akčního plánu bylo zadáno vytvoření Demografické prognózy vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy v období 2017-2040.Tento dokument zpracovávala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy na základě dodaných podkladů a materiálů. Vývoj počtu obyvatel je důležitým informačním vstupem při nastavování místního systému sociálního bydlení.

Při tvorbě akčního plánu je zohledňována pilotáž nastavených procesů a jejich vyhodnocení. Funkční mechanismy jsou systémově ukotveny, méně funkční jsou po jejich identifikaci upraveny. Současně jsou nastavovány role klíčových aktérů.

Výstupy jednání:

6.12.2018 – Pozvánka Zápis

4.10.2018 – Pozvánka Zápis

10.5.2018 – Pozvánka Zápis

25.1.2018 – Pozvánka Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Magistrát města Ostravy

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Úřad městského obvodu Poruba

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Úřad městského obvodu Vítkovice

Úřad práce ČR – krajské pracoviště Ostrava

Armáda spásy

CENTROM z.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Residomo s.r.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Agentura pro sociální začleňování

Platforma pro sociální bydlení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava