connection-2826506_1920

Rychlé informace, platná opatření Covid-19

|

Aktualizováno k datu 13. 4. 2021.

Všechny potřebné informace jasně, jednoduše vysvětlené a přehledně uspořádané pro veřejnost najdete na novém vládním COVID PORTÁLU

Celostátní informační linka 1221 ZDARMA denně 8:00–19:00.

S účinností od 1. 3. 2021 se prodlužuje karanténa i izolace na 14 dnů.

Aktuálně platí 5. (nejvyšší stupeň) PES. Co je to PES a jak funguje?

Nouzový stav od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 situaci regulují nařízení ministerstev, hejtmana kraje a krajské hygienické stanice.

Očkování proti COVID-19

Pomoc s registrací na očkování pro seniory:

Informace o očkování pro Moravskoslezský kraj.

Informace Ministerstva zdravotnictví v otázkách a odpovědích.

Testování obyvatel

 • Antigenní testování – informace pro občany i zaměstnavatele
  • Kde se můžu nechat otestovat a za jakých podmínek? Přehled testovacích míst
   • Test je bezplatný pro občana se zdravotním pojištěním v ČR
   • Výsledek je platný po dobu 48 hodin
   • Opakování testování je možné po 3 dnech
   • Výsledek testování je platný pro zaměstnavatele
   • Na testování si s sebou vezměte kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
  • Infolinka k antigennímu testování Moravskoslezského kraje: 800 720 210 (bezplatně), PO–NE: 8:00–18:00
 • PCR testování – informace kde, za jakých podmínek a přehled testovacích míst
 • Testování zaměstnanců ve firmách
 • Souhrnné informace k testování zde
 • Testování v sociálních a zdravotních službách

  • MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN – poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 9. 3. 2021 s frekvencí 1x za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u všech zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb včetně dobrovolníků, s uvedením výjimek (např. očkování, prodělaný Covid-19, PCR test…) Opatření dále stanoví povinnost hlášení do ISIN a upravuje postupy dle výsledků testů.
  • MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN – poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 9. 3. 2021 s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u všech pacientů/uživatelů, s uvedením výjimek (např. očkování, prodělaný Covid-19, PCR test..) Opatření dále stanoví povinnost hlášení do ISIN a postupu při pozitivním výsledku testu.
  • MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN – které se týká nařízení postupů a povinností při testování stanoveném poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (dále jen „antigenní odběrové centrum“) s účinností ode dne 9. 3. 2021, a dále všem poskytovatelům sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě s účinností ode dne 9. 3. 2021 (týká se také testování návštěv uživatelů a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře).

Informace pro sociální služby

 • MPSV poradenská linka pro poskytovatele: 771 139 342 (343), pracovní dny 9:00–17:00
 • online psychologické poradenství pro pracovníky v první linii v resortu práce a sociálních věcí a neformální pečující
 • aktuální opatření platná pro sociální služby
 • testování zaměstnanců i klientů v sociálních službách – viz výše
 • karanténa a izolace u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (platí od 5. 10. 2020)
 • Omezení provozu sociálních služeb od 14. 10. 2020 do odvolání
  • znovunařízení od 13. 4. 2021
  • nemusí individuálně plánovat (§ 88, písm. f) zákona 108/2006 Sb.)
  • rozšiřuje se možnost poskytnutí základních činností, které se neváží na daný registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně-technické zabezpečení poskytovateli dovolí.
  • klienti terénních sociálních služeb jsou povinni nosit roušky při poskytování služby a informovat o zdravotních rizicích,
  • rozšíření činnosti nocleháren pro osoby bez přístřeší,
  • Doporučený postup č. 14 z 13. 10. 2020  k zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a přerušení poskytování na základě uzavřené smlouvy s uživatelem.
 • Mimořádná opatření pro sociální služby v pobytové formě
  • od 12. 4. 2021:
   • návštěvy: povoleny pouze s prokázaných negativním výsledkem antigenního testu nebo potvrzením o prodělání COVID-19 v předchozích 90 dnech a s respirátorem
   • vycházky (jen DZR, domov pro seniory) – při vycházce povinnost používat respirátor. bezprostředně po ukončení vycházky 72 hodin karanténa, poté antigenní test, další test za 3–4, oba negativní = lze ukončit karanténu, neplatí pro očkované
   • zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči
   • Nařízení č. 30/2020 KHS Ostrava pro MSK o zákazu příjmu nových klientů do pobytových služeb zrušeno s účinností od 24. 3. 2021
  • Doporučený postup MPSV č. 17/2020 k aplikaci výjimky zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
  • Vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob
   • usnesení vlády č. 1117 s účinností od 9. 11. 2020 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem
 • Ohlašovací povinnost do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)
  • týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem
  • celý text opatření
 • Ohlašovací povinnost MSK
  • poskytovatelé bezodkladně informují KÚ MSK o výskytu virové nákazy COVID-19 nebo podezření na výskyt (např. nařízená karanténa) v zařízení či sociální službě:
   • počet nakažených uživatelů, pracovníků v přímé péči a ostatního personálu
   • další relevantní sdělení
   • předepsaným způsobem (online formulář a e-maily)
   • podrobnosti jsou uvedeny na Portále MSK
 • vyjádření Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky (OBP) k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domova:
  • „Při zjištěné přítomnosti osoby bez domova na veřejně přístupných místech, zejména v době trvání zákazu či omezení volného pohybu osob (např. noční veřejný dopravní prostředek, nádraží, náměstí apod.) by tak měl být aplikován sociální a nikoli represivní přístup. Osoby bez domova by tak měly být v první řadě informovány o reálně dostupných možnostech ubytování v k tomu určených a zřízených objektech a v případě, že tato místa disponují dostatečnou kapacitou a koncentrace osob bez domova by nevedla ke zhoršení rizika nákazy, pak může být ze strany policisty či strážníka doporučeno, aby se osoba bez domova do takového místa přesunula. Zde považuje OBP za nutné připomenout, že toto azylové či obdobné zařízení nebude naplňovat znaky „bydliště“ ve smyslu krizového opatření vlády, proto přesun osoby bez domova do takového zařízení nelze žádným způsobem vynucovat.
  • „OBP v těchto případech doporučuje využívat spolupráce s fyzickými a právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci (poradenství, dohled…). Půjde zejména o sociální pracovníky
   dané obce či poskytovatele sociálních služeb.

Zdroje aktuálních informací

Hledáme dobrovolníky!

 • Informace v odkazu.
 • Hledáte dobrovolníky do své organizace, na doučování dětí nebo z jiných důvodů? Ostravská univerzita nabízí výpomoc.
 • Český červený kříž pořádá kurzy pro zájemce o výpomoc ve zdravotnických, sociálních zařízeních nebo pečující o své blízké:
  • Moderní ošetřovatelství v praxi, kde se naučíte:hygienickou péči o pacienta,
   • podporu pohyblivosti pacienta,
   • manipulaci s lůžkem,
   • zásady podávání stravy a pitný režim,
   • prevenci proleženin,
   • komunikaci s pacientem.

Pomáháme pečovat, kurz Českého červeného kříže pro dobrovolníky a neformální pečovatele

Aplikace do mobilního telefonu – aktuální informace vždy po ruce. 

Chytrá karanténa a aplikace E-rouška.