videohovor_seminář_AdobeStock_346117565

Pracujeme na aktualizaci akčního plánu sociálního bydlení

|

Statutární město Ostrava připravuje aktualizaci Akčního plánu Koncepce sociálního bydlení. Odborná pracovní skupina nastavuje prioritní oblasti a cíle sociálního bydlení.

Zkoušíme inovativní nástroje

Při jednání pracovní skupiny bylo využito interaktivní online prostředí Mural a metody strategického plánování vytváření scénáře budoucnosti. Zabývali se katastrofickou modelovou situací, kdy je sociální bydlení nedostupné – je nedostatek vyčleněných bytů i sociálních pracovníků a zvyšuje se počet domácností v bytové nouzi.

Členové pracovní skupiny identifikovali 22 hybných sil. Jednalo se zvláště o vysoké nájemné, zvyšující se počet zadlužených osob, narůstající počet domácností v ubytovnách a jiných typech substandardního bydlení. Dále bylo identifikováno celkem 18 důsledků. Šlo hlavně o nárůst počtu osob bez domova, odliv obyvatel z města a kraje, zhoršující se podmínky pro zdravý vývoj dějí sociálně slabých rodičů a nárůst kriminality.

Ukázka práce v online aplikaci Mural - pracovní skupina sociálního bydlení v Ostravě.
Ukázka práce v online aplikaci Mural

S identifikovanými hybnými silami a důsledky budeme dále pracovat při nastavování opatření na budoucí roky. V nadcházejících měsících bude mít manažer pracovní skupiny s jednotlivými členy individuální jednání, která se budou zaměřovat na plánované aktivity v oblasti sociálního bydlení.

Do tvorby akčního plánu jsou zapojeni zástupci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, neziskových organizací, univerzitního prostředí, Úřadu práce ČR, Heimstadenu Czech s.r.o., Ministerstva práce a sociálních věcí a další.

Setkání proběhlo v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení v Ostravě logo